Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Wednesday, June 3, 2015


Hi All,

Nhiều bạn cần mạch này, Chip post lên chia sẻ cho bạn nào cần nhé. Mạch rất đơn giản thôi.


VIDEO DEMO

MÃ NGUỒN CODE C:

#include <REGX52.H>
#include <intrins.h>
unsigned char quet[]={0xDF,0xEF,0xF7,0xFB,0xFD,0xFE};
unsigned char meg_hello[]={
0xff,0xff,0xff,0xff,0x89,0x86,
0xC7,0xC7,0xC0,0xF7,0xC6,0x88,
0xC6,0xF7,0x83,0x88,0xC8,0xff,
0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,
};
unsigned char i,j,k;
/*void delay_us(unsigned char n)
{
unsigned char i;
for(i=0;i<n;i++);
}
void delay_ms(unsigned int n)
{
unsigned int i;
for(i=0;i<n;i++) delay_us(255);
} */

void delay()  //Ham lam tre
{
unsigned int x,y;
for(x=0;x<2;x++)
for(y=0;y<200;y++)
{
}
}


void hello()
{
for(i=0;i<19;i++) //So phan tu xuat - so phan tu quet
for(k=0;k<10;k++) //Chu chay nhanh cham
for(j=0;j<6;j++)  //So phan tu quet
{
P0=meg_hello[i+j]; // Xuat ma led
      P2=quet[j];        //quet
delay();           //ham tre
P0=P2=0xFF;        // Xoa led
}
}
void main(void)// Ham chinh
{
P0=0xFF;// Xoa led
P2=0xFF;// Xoa led
while(1)// Vong lap
{
hello();
P0 =0xff;
}}

 ( Full Mô phỏng + Code C compiler by Keil C)
Khi nhấn nút "Tải Về Máy", bạn sẽ vào trang quảng cáo, vui lòng chờ 5 giây. Nút  hiện ra ở góc phải phía trên, nhấn vào để đến trang download
Theo ledacdam

Điện Tử | Tin Học - eChipKool.Com - Chia sẻ kiến thức - Kết nối đam mê điện tử

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts