Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Sunday, March 15, 2015

Sổ Tay Tra Cứu IC số TTL Họ 74XX Thông Dụng    74ls00 
      Cổng NAND with the 2 đầu vào
    74ls04 
      Cổng NOT
    74ls06 
      Cổng NOT cực with the thu hở
    74ls08
       Cổng AND with the 2 ngõ vào
    74ls10 
      Cổng NAND with the 3 ngõ vào
    74ls13 
      Cổng NOT voi 3 ngõ vào
    74ls11 
      Cổng AND for 3 ngõ vào
    74ls14 
      Cổng NOT voi 6 ngõ vào
    74ls12 
      Cổng NAND with the 3 ngõ vào cực thu hở
    74ls21 
      Cổng AND with the 4 ngõ vào
    74ls22 
      Cổng NAND with the 4 ngõ vào cực thu hở
    74ls25 
      Cổng NOR with the 4 ngõ vào
    74ls27 
      Cổng NOR for 3 ngõ vào
    74ls30 
      Cổng NAND with the 8 ngõ vào
    74ls32 
      Cổng OR with the 2 ngõ vào
    74ls33 
      Cổng NOR with the 2 ngõ v Áo. Cực thu hở
    74ls42 
      Giải mã từ 1 đến 10
    74ls45 
      Giải mã BCD sang thập phân
    74ls47 
      Giải mã BCD Sang LED 7 thanh
    74ls90 
      Đếm nhị phân đồng bộ thuận with the Kd = 10
    74ls92 
      Đếm nhị phân đồng bộ thuận with the Kd = 12
    74ls93 
      Đếm nhị phân đồng bộ thuận with the Kd = 16
    74ls121 
     Bộ đa hài 1 xung
    74ls154 
     Giải mã 4 vào -> 16 ra
    74ls138 
     Giải mã 3 vào -> 8 ra
    74ls192 
     Đếm mã BCD lên xuống with the Kd = 10
    74ls193 
     Đếm nhị phân đồng bộ 8 bít
    74ls237 
     Bộ phân kênh: 3 -> 8
    74ls374 
     Trigio - D. With the 8 chốt điều chỉnh
    74ls390 
     Bộ đếm 10 Chia 2 và chia 5.
    74ls107 
     FipFlop - JK
    74ls175 
     FipFlop - D
    74ls289 
     Định vị 8 bít
    74ls279 
     Chốt RS
    74ls164 
     Thanh GHI 8 bit vào nối tiếp ra song song
    74ls166 
     Thanh GHI 8 bít bài hát vào Bài hát ra nối tiếp
    74ls273 
     Thanh ghi 8 bit
    74ls150 
     Don kênh: 16 -> 1
    74ls151
      Don kênh: 16 -> 1
    74ls153 
     Don kênh: 2 -> 1
    74ls157 
     Don kênh: 4 -> 2
    74ls158 
     Don kênh: 2 -> 1
    74ls160 
     Đếm mã BCD
    74ls162
      Đếm mã BCD
    74ls161 
     Đếm mã nhị phân - 4 bit
    74ls163
      Đếm mã nhị phân - 4 bit
    74ls155 
     Giải Ma từ 2 -> 4
    74ls156 
     Giải Ma từ 2 -> 4
    74ls167 
     Giải mã từ 2 -> 4
    7
4ls139      Giải Ma từ 2 -> 4
    74ls145 
     Giải mã BCD sang thập phân
    74ls185
    74ls147 
     Mã hóa ưu tiên từ 10 -> 4
    74ls148 
     Mã hóa ưu tiên từ 10 -> 4
    74ls125 
     Bộ đệm 3 trạng thái
    74ls126 
     Bộ đệm 3 trạng thái
    74ls85 
      Compare 2 số nhị phân 8 bít
    74ls181 
     Phép tính số học
    74ls74 
      Trigio - D
    74ls76 
      Tri \ gio - JK
    74ls01 
      Cổng NAND with the 4 đầu ra
    74ls02 
      Cổng NOR with the 4 đầu ra
    74ls595 
    Thanh ghi 8 bit with the chốt đầu ra

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts