Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Tuesday, March 3, 2015


Video Hướng dẫnCode mã nguồn C:

#include <reg52.h>

void delay(int t) // Ham tao tre t(ms)
{
  int a,b;
  for(a=0;a<t;a++)
  {
    for(b=0;b<125;b++)
{}
  }
}

// Khai bao ma
unsigned char cot[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80},  //Ma cot
hang[]={ 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,
         0x03,0xED,0xEE,0xEE,0xEE,0xED,0x03,0xFF,
0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff};

// Ham chinh
void main()
{
  // Khai bao bien quet cot,hang
  char i,j,k;
  // Vong lap vinh vien
  while(1)
  {
  for(i=0;i<16;i++) // Quet tung ma trong mang 'hang'
{
 for(j=0;j<30;j++) // Muc dich tao tre cho hien thi
 {
   for(k=0;k<8;k++)  // Quet tu cot 1 toi cot 8
{
 P1=cot[k]; // ma cot
 P3=hang[k+i]; // ma hang cho led
 delay(5); // tao tre cho hien thi
 P1=0x00;   // Xoa led
 //delay(5);
}
 }
}
 
  }
}

( Code C +  Mô phỏng)
Khi nhấn nút "Tải Về Máy", bạn sẽ vào trang quảng cáo, vui lòng chờ 5 giây. Nút  hiện ra ở góc phải phía trên, nhấn vào để đến trang download

Điện Tử | Tin Học - eChipKool.com - Chia sẻ kiến thức - Kết nối đam mê điện tử

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts