Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Tuesday, March 3, 2015

Code mã nguồn:

#include"main.h"
#include"..\lib\delay.h"

unsigned char code Code7Seg[] = {0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8, 0x80, 0x90};

void Display(unsigned int n)
{
unsigned char chuc_ngan, ngan, tram, chuc, dvi;
chuc_ngan = n/10000;
n %= 10000;
ngan = n/1000;
n %= 1000;
tram = n/100;
n %= 100;
chuc = n/10;
    dvi = n%10;

P0 = Code7Seg[chuc_ngan];
P2_4 = 0;
Delay_ms(1);
P2_4 = 1;

P0 = Code7Seg[ngan];
P2_3 = 0;
Delay_ms(1);
P2_3 = 1;

P0 = Code7Seg[tram];
P2_2 = 0;
Delay_ms(1);
P2_2 = 1;

P0 = Code7Seg[chuc];
P2_1 = 0;
Delay_ms(1);
P2_1 = 1;

P0 = Code7Seg[dvi];
P2_0 = 0;
Delay_ms(1);
P2_0 = 1;
}

void main()
{
unsigned char low, high;
unsigned int number;

TMOD &= 0xF0;
TMOD |= 0x05;
TR0 = 1;

while(1)
{
do{
high = TH0;
low = TL0;
}while(high!=TH0);

number = high;
number <<= 8;
number |= low;

Display(number);
}
}

 ( Full code + Mô Phỏng)
Khi nhấn nút "Tải Về Máy", bạn sẽ vào trang quảng cáo, vui lòng chờ 5 giây. Nút  hiện ra ở góc phải phía trên, nhấn vào để đến trang download

Điện Tử | Tin Học - eChipKool.Com - Chia sẻ kiến thức - Kết nối đam mê điện tử

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts