Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Tuesday, September 30, 2014

Sau đây mình chia sẽ với các bạn project điều khiển đếm số nhị phân với pic 16f877a. Ở đây số nhị phân 8 bit, giá trị ban đầu được nạp vào là: 0b00000001
sau 100ms sẽ tăng lên 1 đơn vị,                   0b00000010
cứ như thế                                                    0b00000100
cho đến                                                        ....................
cuối cùng là 255                                           0b11111111

Các giá trị của số đếm 8bit được hiển thị trên portc của vi điều khiển pic 16f877a, sau đây là sơ đồ nguyên lý;Code:

/*Project name: Binary count
Mcu: pic16f877a
Author: minh trung
Site address: http://dientudieukhien.net
*/
unsigned int dem;

void main() {
GIE_bit = 0; //disables global interrupt
TRISC = 0X00; // portc as output
PORTC = 0;    //Clear portc
dem = 0b00000001;
do{
if(dem==256){
dem = 0b00000001;
}else
dem = dem + 1;
PORTC = dem;
delay_ms(100);
}while(1);

}

Theo dientudieukhien.net

( Download Full Mô phỏng + Code)

Điện Tử | Tin Học - echipkool.com - Chia sẻ kiến thức - Kết nối đam mê điện tử

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts