Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Saturday, May 24, 2014

Trong những ngày nóng mùa hè như thế này cần có 1 mạch đo nhiệt độ xem tình hình nóng lạnh thế nào rồi ^^.

Code C mã nguồn biên dịch Keil C:
#include<regx52.h>
#include<math.h>
unsigned char a,b,nd;
unsigned char M[10]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x03,0x78,0x00,0x18};
void delay(unsigned char time)
{
unsigned char i,j;
for(i=1;i<10;i++)
for(j=1;j<time;j++)
{}

}
void hienthi(void)
{
a=nd/10;
b=nd%10;
P3=M[a];
P0_0=1;
P0_0=0;
delay(2);
P3=M[b];
P0_1=1; //mo
P0_1=0; //chot
delay(2);

}
void chuyendoi(void)
{
P1_0=1; //RD=1
P1_1=0; //WR=0
delay(2);
P1_1=1; //WR=1 bat dau chuyen doi
while(P1_2);//cho cho chuyen doi xong
P1_0=0; //dua du lieu ra cac chan D0 - D7
nd=P2;


}
void main()
{
P2=0xff; //dat P2 lam cong vao
P1_2=1; //dat P1_2 lam cong vao INTR
while(1)
{
chuyendoi();
hienthi();
}
}

Điện Tử | Tin Học - echipkool.com - Chia sẻ kiến thức - Kết nối đam mê điện tử

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts