Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Thursday, April 24, 2014


Trong mạch điện, giả sử ta cần điện áp 6V từ nguồn cung cấp 9v, ta phải sử dụng đến cầu chia áp.Ở hình trên, khi 2 điện trở đều bằng 1K, thì điện áp lấy ra ở giữa 2 điện trở sẽ là 4.5v.
Trường hợp khác, giả sử giá trị điện trở là R2 =  2K và R1 =  1K, điện áp ở điểm giữa 2 điện trở sẽ là 6v, được xác định bằng công thức sau:
V = supply voltage x R2/(R1+R2)
V= 9v x 2000/(1000+2000)
v = 9v x 2000/3000
V = 9v x 0.6666666 ohms
V = 6v

Cách tính khác
1. Cộng tổng trở 1K + 2K = 3K
2. Chia điện áp cho tổng trở 9v/3k (is the same as 9/3) = 3
3. Lấy trị điện trở R2 nhân với trị thu được ở bước 2 2k x 3 = 6v

Sưu tầm Internet

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts