Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Sunday, February 16, 2014

Bộ điều khiển từ xa cho quạt 3 số dùng chip MSP430G2452 học mã từ remote 4 nút 315MHz có màn hình LED 7 đoạn hiển thị miễn phí  

 Bộ điều khiển học mã từ loại remote ở hình dưới: 

  

Mạch sử dụng chip vi xử lí MSP430G2452 để giải mã và học mã từ remote trên
 Mạch thu bao gồm : MSP430G2452 , ROLE , C1815 , và bộ thu sóng 315MHz ( loại không có IC) , LM1117 - 3.3V ổn áp nguồn cho chíp MSP430G2452 và bộ thu sóng
Mạch chỉ học mã từ loại remote trên có IC phát bên trong là  loại PT2264

Hình ảnh của mạch thu sóng 315MHz không có IC:

Dạng sóng ở  ngỏ ra của mạch thu :Code HEX của mạch thu tại đây :
http://www.mediafire.com/download/023wnc553vyzm6a/RF.hexSơ đồ mạch thu:Trong mạch sử dụng LED 7 đoạn loại AnodeCode HEX của mạch thu tại đây : 
http://www.mediafire.com/download/023wnc553vyzm6a/RF.hex

Chế độ học mã:
   + Nhấn nút học mã trên mạch thu , thì mạch sẽ vào chế độ học mã :
              LED 7 đoạn sẽ nháy sáng chữ F để báo là đang học mã cho nút tắt quạt , sau khi nhấn 1 nút bất kì trên remote thì LED 7 doạn sẽ nháy sáng sang số 1 để báo hiệu học mã cho số 1 , cứ như vây cho đến khi LED 7 đoạn nháy sang số 3 , sau khi nhấn nút học mã cho số 3 thì mạch thu sẽ đi vào chế độ hoạt động và ở vị trí tắt , màn hình LED 7 đoạn sẽ hiển thị chử F ( tức là OFF ) , và bây giờ nếu ta nhấn từng số trên remote thì mạch thu sẽ hiển thị số tương ứng và ROLE của số tương ứng sẽ đóng và 2 ROLE còn lại sẽ cắt


Đây là code hex nạp vào chip MSP430G2452:

:20E00000B240185A2001D2D30000F293FF108125F293FE107E25D242FF105700D242FE10CA
:20E020005600B24024026001B24042A52A01F2432A00F2F03F002E00F2432900F240DE00F1
:20E040002200D2D32700F2D020002500F2F0DF002400F2F0DF0023003C400410B0121CE6AE
:20E06000C24C05023C400510B0121CE6C24C06023C400610B0121CE6C24C07023C40071020
:20E08000B0121CE6C24C08023C400010B01220E5824C0C0232D2E33CE2D22100F2C22100A8
:20E0A000F2F0EF0021005C4223E6B012B6E3D73CE2C22100F2D22100F2F0EF0021005C421F
:20E0C00022E6B012B6E3CB3CF2D010002100E2C22100F2C221005C4221E6B012B6E3BF3C4E
:20E0E0005C4223E6B012C6E5C29304021A24D292050204021624D292060204021224D292BC
:20E10000070204020E24D29313020B205C4204023D400710B012FCE4C2431302D24204020B
:20E1200008025F4213025FD204024F939820D2431302C2431102933C5C4222E6B012C6E52A
:20E14000C29304021A24D292050204021624D292060204021224D292080204020E24D293C8
:20E1600013020B205C4204023D400610B012FCE4C2431302D242040207025F4213025FD262
:20E1800004024F936C20D2431302E2421102673C5C4221E6B012C6E5C29304021A24D292F8
:20E1A000050204021624D292070204021224D292080204020E24D29313020B205C42040280
:20E1C0003D400510B012FCE4C2431302D242040206025F4213025FD204024F934020D2438B
:20E1E0001302F240030011023A3C5C4220E6B012C6E582930A020C24D293130209201C42E9
:20E200000A023D400010B0126EE592420A020C02C29304021A24D292060204021624D292B9
:20E22000070204021224D292080204020E24D29313020B205C4204023D400410B012FCE477
:20E24000C2431302D242040205025F4213025FD204024F930420D2431302E2431102B0126C
:20E2600014E3D2B320001420D2431102D242110213023C400410B01256E5C2430502D242BD
:20E2800005020602D24206020702D242070208025F4211020F9309241F83A7271F837827EF
:20E2A0001F834A271F831C27DA3F92920C020A021920D292050204020220C2431202D292C6
:20E2C000060204020220D2431202D292070204020220E2431202D292080204020320F2404E
:20E2E000030012025F4212020F9307241F83EC261F83DE261F83D026B23FE2C22100F2C229
:20E300002100F2F0EF0021005C4220E6B012B6E3A63FFF3FB290C93216020828B290803E43
:20E320001602042CD2431002C2430E02D29310022620D2930F022320B290210370011F28C5
:20E34000925202020202F2B0200020000320C2430F02043C92D30202C2430F02D2530E02C2
:20E36000F29017000E020B2892420202000282430202D24202021002D24210020E02B2907C
:20E38000DC0516020428B290803E16020C28C24310025F421002824F0002D24200020E0249
:20E3A000D2420E020F02D242000204025F420102824F0A0230415CB30320D2D32900023CDC
:20E3C000D2C329006CB30320E2D32900023CE2C329006CB20320E2D22900023CE2C229002A
:20E3E0007CB20320F2D22900023CF2C229007CB010000420F2D010002900033CF2F0EF0059
:20E4000029007CB020000420F2D020002900033CF2F0DF0029007CB040000420F2D040009D
:20E420002900033CF2F0BF0029007CB080FF0420F2D0800029003041F2F07F002900304104
:20E440000A1209127A4C1E3C1C530E930D243F9000010A2C29434F4F8F107B4C0FDB198328
:20E46000FA23023C2F9202287B4C053C0B4A033C1D53CD4BFFFF1F833F93FA23033C1D53F4
:20E48000CD4FFFFF7F4C4F9AFA237F4C0F93EA237F4C8F106B4C0F5BD723304008E60A1218
:20E4A00009123F4034E63F902FE619283F4040E63F9039E614283A4040E63A8038E63A50B2
:20E4C00003000A110A11394038E63C497F4C4F4F0F5F1F4F2EE63D498F121A83F6233F4032
:20E4E00000003F90000008243A400000023C3F4A8F123A900000FB23304008E6B24002A560
:20E500002801B24000A52C01B24040A52801CD4C0000B24000A52801B24010A52C013041F0
:20E520000E4CB0121CE60F4C1C430C5EB0121CE64F4F4F4F8F104C4C0CDF30413140000392
:20E54000B01214E60C930224B0129EE40C43B01200E0B01218E6B24002A52801B24000A5EC
:20E560002C01CC430000B24010A52C0130410F4C8C104C4C4C4C4F4FB012FCE41D530C4FE8
:20E58000B012FCE4304192427001160282437001D2430F02F2F0DF0023000013D25314027D
:20E5A000F2900A0014020420D2E31502C243140200131F4C01000F9305241D53CD43FFFFE6
:20E5C0001F83FB233041D293150204247C43B012B6E33041B012B6E330410F4C0C4D3D40DE
:20E5E00003000D5F1E4F01003040ECE50F4C0E9305241F53FF4DFFFF1E83FB233041344177
:20E60000354136413741384139413A4130411E43304040E41C4330410343FF3F6C4C304144
:04E6200071065B4FD5
:1CE624000101010A000100000000B2E50EE6DAE500000E0024E60E0234E600023E
:02FFE40086E5B0
:02FFF4009CE58A
:02FFFE003CE5E0
:00000001FFĐoạn code C hiển thị cho LED 7 đoạn :

void send_data_to_7seg(unsigned char value)
{
if(value&0x01)P2OUT &= ~0x01;
else P2OUT |= 0x01;
if(value&0x02)P2OUT &= ~0x02;
else P2OUT |= 0x02;
if(value&0x04)P2OUT &= ~0x04;
else P2OUT |= 0x04;
if(value&0x08)P2OUT &= ~0x08;
else P2OUT |= 0x08;
if(value&0x10)P2OUT &= ~0x10;
else P2OUT |= 0x10;
if(value&0x20)P2OUT &= ~0x20;
else P2OUT |= 0x20;
if(value&0x40)P2OUT &= ~0x40;
else P2OUT |= 0x40;
if(value&0x80)P2OUT &= ~0x80;
else P2OUT |= 0x80;
}

Mạch này mình đã thực hiện và chạy ổn định


Cám ơn các bạn đã đọc ............... 

                                                                                 Nguồn :http://phanhoangthach.blogspot.com/

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts