Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Thursday, December 5, 2013


Chương trình tạo xung có tần số 1hz  có độ rộng xung tăng giảm được khi nhấn nút.

Code:
// Write by Huu Quang
#include <REGX52.H>
#define tan_so 20
char millisec;
char do_rong_xung;
void delay_ms(unsigned int timer)
{
  int i,j;
 for(i=0;i<timer;i++)
  for(j=0;j<121;j++);
}
/*
void ISR_1000ms(void) interrupt 1   // ham ngat timer 0
{
 TF0 = 0;//xoa co tran
 TH0 =0xE2;  // nap du lieu vao thanh ghi timer
 TL0 =0x0A;
 TR0=1;
    P2_1=~P2_1;
}
*/
int main()
{

 TMOD=0x01;//timer 0 che do 16 bit
 TR0=1;    //cho phep timer 0 hoat dong
 TH0=(0xFFFF-50000)>>8;
 TL0=(0xFFFF-50000)|0xFF;

 while(1)
 {

  while(TF0!=0) 
  {
    millisec++;
   TF0=0;
   TH0 =(0xFFFF-50000)>>8;  // nap du lieu vao thanh ghi timer
   TL0 =(0xFFFF-50000);

   if(millisec<=do_rong_xung)
   {
    P2_0=1;  
   }
   else if(millisec<=tan_so)
   {
     P2_0=0;
   }
   else millisec=0;
  }
  if(P2_1==0)
  {
    while(P2_2==0);
   delay_ms(100);
   do_rong_xung+=1;
   if(do_rong_xung>=tan_so)
    do_rong_xung=1;
  }
 }

}
( Full code + Mô Phỏng)
Khi nhấn nút "Tải Về Máy", bạn sẽ vào trang quảng cáo, vui lòng chờ 5 giây. Nút  hiện ra ở góc phải phía trên, nhấn vào để đến trang download
Nguồn binhminhks.com

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts