Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Thursday, December 5, 2013Code:
#include <REGX52.H>
#include<stdio.h>
sbit led1= P1^0;
sbit led2= P1^1;
sbit led3= P1^2;
sbit led4= P1^3;
unsigned int ms,tan_so;

unsigned char m[10]= {0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};
int num,i,nghin,tram,chuc,donvi;
void delay(int time)
{
 while(time--);
}
void sang(void)
{
    int k;
    nghin=num/1000;
    tram=(num%1000)/100;
    chuc=((num%1000)%100)/10;
    donvi=((num%1000)%100)%10;
    for(k=0;k<100;k++)
    {
     P2=m[nghin];
     led1=1; led2=led3=led4=0;
     delay(100);

     P2=0xff;
     delay(100);

     P2=m[tram];
     led2=1; led1=led3=led4=0;
     delay(100);

     P2=0xff;
     delay(100);

     P2=m[chuc];
     led3=1; led1=led2=led4=0;
     delay(100);

     P2=0xff;
     delay(100);

     P2=m[donvi];
     led4=1; led1=led3=led2=0;
     delay(100);

     P2=0xff;
     delay(100);
    }

}

void ngat0(void) interrupt 0
{
 tan_so++;
}
void timer0(void) interrupt 1
{
 TF0=0;
 TH0=(65536-50000)>>8;
 TL0=(65535-50000)%256;
 ms++;
}
void main()
{

 IE=0x81;  //cho phep ngat toan cuc
 TMOD = 0x01;
 TR0=1;
 TF0=1;
 EA=1;
 ET0=1;
 IT0=1;

 while(1)
 {
  if(ms>=20)
  {
   ms=0;
    num=tan_so;
   tan_so=0;
  }
   sang();

 }
}

( Full code + Mô Phỏng)
Khi nhấn nút "Tải Về Máy", bạn sẽ vào trang quảng cáo, vui lòng chờ 5 giây. Nút  hiện ra ở góc phải phía trên, nhấn vào để đến trang download
Nguồn binhminhks.com

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts