Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Thursday, December 5, 2013


Code:

#include <REGX52.H>
sbit Led_vang=P1^0;
sbit Led_do=P1^2;
void delay_ms(unsigned int ms)
{
 unsigned int x,y;
 for(x=0;x<ms;x++)
 for(y=0;y<=125;y++);
}
void timer_0(void) interrupt 1
{
 int i;
 Led_vang=0;
  for(i=0;i<=20;i++)
 {
  Led_do=~Led_do;
  delay_ms(100);
 }
}
void main()
{
 //set interrupt
 EA=1;//enable interrupt gobal
 IT0=1;
 IE=0x81;
 while(1)
 {
   Led_do=0;
   Led_vang =~Led_vang;
   delay_ms(100);

 }
}

( Full code + Mô Phỏng)
Khi nhấn nút "Tải Về Máy", bạn sẽ vào trang quảng cáo, vui lòng chờ 5 giây. Nút  hiện ra ở góc phải phía trên, nhấn vào để đến trang download

Nguồn binhminhks.com

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts