Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Thursday, December 5, 2013Code:
#include <REGX52.H>
#include <stdio.h>
sbit RS = P1^0;
sbit RW = P1^1;
sbit EN = P1^2;
char x;
void delay30ms(void)
 {
  TMOD = 0x10;
  TH1 = 35535/256;
  TL1 = 35535%256;
  TR1 = 1;
  while (!TF1);
  TR1 = TF1=0;
 }
void delay(unsigned long int t)
 {
  unsigned long int i;
  for (i=0;i<t;i++);
 }
void busy_flag(void)
 {
  P2 = 0xff;
  RS = 0;
  RW = 1;
  do
   {
    EN = 0;
    delay(10);
    EN = 1;
    x = P2;
    x = x&0x80;
   }
  while(x==0x80);
 }
void write_command(unsigned char LCD_command)
 {
  busy_flag();
  P2 = LCD_command;
  RS = 0;
  RW = 0;
  EN = 1;
  delay(50);
  EN = 0;
  delay(50);
 }
void write_data (unsigned char LCD_data)
 {
  busy_flag();
  P2 = LCD_data;
  RS = 1;
  RW = 0;
  EN = 1;
  delay(50);
  EN = 0;
  delay(50);
 }
void write_string(char *s)
 {
  while(*s)
   {
    write_data(*s);
    s++;
   }
 }

void init(void)
 {
  write_command(0x03);
  write_command(0x38);
  write_command(0x06);
  write_command(0x0c);
 }
void main(void)
 {
  delay30ms();
  init();

    write_command(0x01);
    delay(10);
    write_command(0x80);
    write_string(" DUY TAN ");
    delay(10);
    write_command(0xc0);
    write_string (" KHOA DIEN TU");
      while(1);
 }

( Full code + Mô Phỏng)
Khi nhấn nút "Tải Về Máy", bạn sẽ vào trang quảng cáo, vui lòng chờ 5 giây. Nút  hiện ra ở góc phải phía trên, nhấn vào để đến trang download

Nguồn binhminhks.com


0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts