Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Monday, December 2, 2013


Code:

#include <REGX52.H>
sbit led1 = P3^0;
sbit led2 = P3^1;
void delay_ms(unsigned int ms)
{
 unsigned int x,y;
 for(x=0;x<ms;x++)
 for(y=0;y<=125;y++);
}
void delay_us(int time)
{
 while(time--);
}
unsigned char seg7[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};
void sang(int n)
{
 int c,dv,i;
 c=n/10;
 dv=n%10;
 for(i=0;i<50;i++)
{
  P2=seg7[c];
  led1=1;led2=0;
  delay_us(100);

  P2=0xff;
  delay_us(100);

  P2=seg7[dv];
  led2=1;led1=0;
  delay_us(100);

  P2=0xff;
  delay_us(100);
}

}

void main()
{
 int a;
 while(1)
 {
    for(a=0;a<99;a++)
   {
    sang(a);
   }
 }
}

( Full + Mô Phỏng + Code )
Khi nhấn nút "Tải Về Máy", bạn sẽ vào trang quảng cáo, vui lòng chờ 5 giây. Nút  hiện ra ở góc phải phía trên, nhấn vào để đến trang download
Nguồn binhminhks.com

Echipkool.com - Điện Tử |Tin Học - Chia sẻ kiến thức - Kết nối đam mê điện tử

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts