Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Friday, November 8, 2013

Bài này chúng ta đi tìm hiểu cách sử dụng cảm biến siêu âm để đo khoảng cách như thế nào
Ở đây ta sử dụng chíp 89s52 để điều khiển và tính toán giá trị cảm biến, hiển thị kết quả đo đó lên led 7 đoạn.Sơ đồ nguyên lý:

Do protues không hỗ trợ cảm biến này nên k thể mô phỏng được mà phải test trực tiếp trên mạch.


Đây là mạch sau khi hoàn thiện:
Ứng dụng của mạch này trong robot dò đường tránh vật cản.

Code lập trình:

PHP Code:
#include<reg52.h>
//================
sbit    Led1  =  P0^3;sbit    Led2  =  P0^2;sbit    Led3  =  P0^1;sbit    Led4  =  P0^0;sbit    Led_bao_1  =  P3^6;sbit    Led_bao_2  =  P3^7;sbit    trig  P3^1;sbit    echo  = P3^2;//=================unsigned char M[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x9  0};unsigned char M1[10]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x1  0};int a,b,c,d,e,f,g,h;unsigned char timel,timeh,i;float  time;bit ok;  
PHP Code:
 void delay(unsigned int t)
{
unsigned int i;
for(
i=0;i<=t;i++);
}
 
void hienthi(float cm)
{
e=cm*100;e= (int)(e);g=e/100;h=e%100;
 
a=g/100;b=(g%100)/10;c=((g%1000)%10);d=h/10;
for(
f=0;f<100;f++)
{
Led1=1;  //led dau tien sangP2=M[a];delay(20);Led1=0;P2=0xff;//xoa du lieuLed2=1;  //led 2 sangP2=M[b];delay(20);Led2=0;P2=0xff;//xoa du lieuLed3=1;  //led 3  sangP2=M1[c];delay(20);Led3=0;P2=0xff;//xoa du lieuLed4=1;  //led 4 sangP2=M[d];delay(20);Led4=0;P2=0xff;//xoa du lieu}
}  
PHP Code:
void ngatINT0 () interrupt 0{timel=TL0;timeh=TH0;TL0=TH0=0;ok=0;
}
}
void main(){trig=0;TMOD=0x09;   //timer 0 che do 1 (16bit) cuc GATE moTR0=1;IT0=1;       //ngat ngoai 0 che do fallingIT1=1;EX0=1;          //cho phep ngat ngoai 0EX1=1;EA=1;          // cho phep ngat toan cucok=0;
while(
1){
if(
ok==0){trig=1;delay(20);trig=0;ok=1;
}
time=timel+timeh*256;hienthi(time/58);
}
}  
Nguồn: Machdientu

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts