Đây là mạch thu AM khá là đơn giản và được sử dụng 3 con transitor BC109. TỤ điện 500p và cuộn cảm 200uH điều chỉnh dao động của mạch từ 500kHz đến 1600kHz. Đây cũng chính là dải tần số quy địn của sóng AM.
Điện trở 120K là điện trở phản hồi tín hiệu của đầu ra quay trở lại đầu vào. Hai transitor Q1 và Q2 được mắc theo kiểu Dalington tác dụng khuếch đại dòng tín hiệu. Điện trở 560K cũng phản hổi của tín hiệu ra quay trở lại đầu vào của Q3. Các tụ điện 100n và 0.1u là ngăn giữa thành phần 1 chiều và xoay chiều từ tầng này sang tầng nọ.
Đê bắt được đài FM thì chúng ta phải điều chỉnh tụ điện sao cho tần số dao động của mạch bằng tần số mà đài phát ra.