làm xong ,nói vào cái mic rồi dùng cái radio dùng ở băng FM mà rà nếu có thì
thành công rồi đó.