I. Sơ Đồ Mạch:

II. Nguyên lí hoạt động :

Đây là mạch khóa bằng số , tuy nhiên nó cũng có nhiều ứng dụng khác . Bàn phím có các phím cùng một mối nối chung và mỗi phím có cùng một chức năng khóa riêng biệt . Mật mã mà bạn muốn chọn để khóa sẽ gồm 5 kí tự nhập từ bàn phím (tương ứng với 5 phím) , 7 phím còn lại sẽ không tham gia trong quá trình mã hóa . 5 phím được chọn tùy ý sẽ được nối với các chân A,B,C,D,E . Điện trở R1 sẽ được nối với chân còn lại là khoá F . Bởi vì sự lựa chọn của bạn có thể bao gồm những kí hiệu không số , gần như 100 000 mã có sẵn khác nhau . Báo động là tập hợp trước hết 4 trong 5 phím mà bạn đã chọn . Khi mà A,B,C,D được nhấn trong khoảng thời gian của C1 và R2 (khoảng 10s) thì dòng qua R11 và Q6 dẫn .Điện áp ngõ vào của khóa từ mở cho đến đóng và qua Led là 12V . Đây là con Ic cmos4081có 2 cổng vào AND , các ngõ ra sẽ ở mức cao khi cả hai ngõ vào đều ở mức cao . Khi nhấn nút A ở mức cao trong thời gian của C1 và R2 thì ở chân 1 của cổng AND1 sẽ ở mức cao và khi nhấn nút B thì ở hai chân của AND1 đều ở mức cao do đó chân 3 ở đầu ra cũng ở mức cao , chân 3 ra sẽ làm hai việc , nó sẽ làm cho chân 5 ở cổng AND2 ở mức cao và việc còn lại là cung cấp dòng cho Q1 . Nếu mã nhập vào không đúng trong thời gian cho phép , thì chân 10 của cổng AND4 sẽ kích dẫn Q5 và cung cấp dòng cho Q6 làm Q6 dẫn bất kì phím A,B,C,D hay E cũng không nối với Q4 qua R9 . Khi các khóa A,B,C,D,E nhấn sai thì Q4 sẻ làm cho chân 1 ở mức thấp , nó sẽ bỏ mức ưu tiên ở cổng 1 và việc vào mã hóa bị thất bại . Nếu bạn nhập mã hóa sai bạn có thể nhập lại , bạncó thể thay đổi mật mã từ việc thay đổi những kết nối từ bàn phím . Nếu bạn cần một mật mã an toàn hơn bạn có thể sử dụng 1 bán phím lớn hơn , 16 phím sẻ cho nửa triệu mã khác nhau .