Mạch thực tế từ amplifier sansui , chỉnh bass treable cực kỳ hiệu quả ,mạch này lắp trước tầng kdcs giá trị linh kiện như trong sơ đồ

Chúc các bạn học tốt!