- Có tất cả 4 hay ba đội chơi gì đó mình không nhớ rõ

- Mỗi đội có một cái nút và một cái đèn báo và chuông tương ứng

* Yêu cầu hệ thống như sau:

- Khi một trong các đội dự thi khi nghe câu trả lời thì sẽ nhấn chuông và đội nào nhất trước tiên thì đèn và chuông của đội ấy sẽ sáng và ngắt chuông và đèn của những đội nhấn sau.

Nghe đến yêu cầu đó lớp mình nghĩ nát óc mà không ra được cái mạch logic cho nó. Và cuộc thi diễn ra với thiết bị được làm bằng VĐK mà do các thầy làm.

Và rồi… cho tới nay khi bọn mình đã ra trường và hiện nay mình đã đi làm thì bỗng nhớ đến cái yêu cầu ngày xửa ngày xưa mà với hiểu biết như bây giờ thì mình thực hiện nó chỉ trong vài giây.

Mạch điện mình nói dưới đây chỉ tượng trưng cho hai đội. tương ứng hai ngõ vào A và B và sẽ có hai ngõ ra tương ứng với LA và LB.

Yêu cầu là đội A nhấn trước (tương ứng A=1) thì ngõ ra LA=1. đồng thời đội B nếu nhấn sau thì LB không thể bằng 1. và ngược lại như vậy với đội B.

- Từ đó ta có hàm sau:

LA = A.|B

LB= |A.B

* Từ đó ta có bảng trạng thái sau:


Bảng trạng thái

* Từ đó ta có sơ đồ sau: