Mạch ánh sáng cho xe đạp

Sáng 13 LED, CấP 3V
Cũng thích hợp (cho) những người chạy bộ/ người đi bộ.

Sơ đồ mạch:

1. Mục đích Thiết bị:.
Mạch này đã được thiết kế để cung cấp một ánh sáng rõ ràng , tạo thành bởi sự phát sang của 13 con LED được xắp xếp trong một vòng quay. Vì điện áp thấp, mạch kích thước nhỏ , thiết bị thích hợp (cho) sự cất đặt trên những xe đạp như một ánh sáng đèn, hay để mang bởi những người chạy bộ/ người đi bộ

2. Thao tác Mạch:.
IC1 là một phiên bản CMos (của) 555 IC được buộc bằng dây sắt khi một bộ đa hài phiếm định phát sinh một 50% nhiệm vụ đạp xe sóng hình vuông vào khoảng 4 Hz tần số. Tại 3 V , 555 đầu ra ( chân 3) sự sụt dòng nhanh hơn nguồn trong quá trình hoạt động, rồi các led D1- D6 được nối tới cực dươngcủa nguồn . Để thu được một thao tác phóng hồ quang xen kẽ, một 555 IC (thứ) hai được cung cấp, hành động như một bộ phận biến đổi nghịch đảo dấu cộng trigơ và điều khiển các LED D7- D12. D13 Thường xuyên sáng
Các LED Được sắp xếp như hình dưới, với LED trung tâm luôn sáng. Sự sắp đặt này và sự phóng hồ quang xen kẽ (của) tạo thành vòng quay

3. SẮP XẾP LED:.


4. CHÚ Ý: Tần số Phóng hồ quang có thể được thay đổi ,thay đổi giá trị C1. .
mạch điều khiển đèn bằng ánh sáng