Mạch đơn giản,rẻ tiền thích hợp với sinh viên chúng ta.

mạch in mẫu các bạn tham khảo
chúc các bạn thành công