Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Saturday, September 14, 2013

Để tạo project mới:

sau đó tìm mục data base chọn Atmel rồi thiết lập như hình

phải chuột vào Target mục output rồi thiết lập như hình

chọn File-> New rồi lưu file này dưới tên *.c ví dụ test.c

phải chuột vào Source group 1 rồi chọn add như hình, bước này để add file test.c vừa tạo vào project

copy đoạn mã sau vào test.c
PHP Code:
#include <REGX51.H>
#define LED1 P1_0          // định nghĩa LED0 gắn vào P1_0
#define LED2 P1_1
void delay_ms(int ms)      // hàm tạo trễ{
    
int i,j;                    // ms,i,j phải cùng kiểu dữ liệu
    
for(i=0;i<=ms;i++)
    for(
j=0;j<=120;j++)
    {;}
}
void main()
{
    while(
1)           // vòng lặp vô hạn
    
{
        
LED1 1;   // P1_0 có 5V
        
LED2 0;   // P1_1 có 0V
        
delay_ms(500);
        
LED1 0;   // P1_0 có 0V
        
LED2 1;  // P1_1 có 5V
        
delay_ms(500);
    }
}  
đoạn mã này nhấp nháy 2 led luân phiên nhau, sau khoảng thời gian ~0,5s
nhấn F7 để biên dịch, sau khi biên dịch mà có báo như hình thì có nghĩa là chương trình ko bị lỗi gì cả (có thể có lỗi về mặt thuật toán nhưng dịch ko báo lỗi)

quay lại thư mục chứa project vừa tạo, tìm file test.hex, đây là file sẽ nạp vào vi điều khiển.

chúc các bạn thành công

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts