Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Wednesday, September 25, 2013

Năm
Invention / Découverte 
Phát minh / Khám phá
Tên tác giả 
Nước 
1800
Métier à tisser Jacquard
Ngành dệt Jacquard
Joseph Marie Jacquard
Pháp
1800
Pile électrique
Pin điện
Alessandro Volta
Ý
1803
Bateau à vapeur
Tàu thùy chạy bằng hơi nước
Robert Fulton
Mỹ
1804 
Hélice
Chong chóng
John Stevens
Mỹ
1804 
Locomotive
Ðầu máy xe lửa
Richard Trevithick
Anh 
1805
Placage des métaux

Luigi Gasparo Brugnatelli
Ý
1810
Conserves alimentaires
Giữ thức ăn  không hư
Nicolas Appert
Pháp
1810 
Presse typographique à vapeur 
  
Frederick König 
Ðức 
1810 
Machine à filer le lin 
Máy dệt sợi gai  
Philippe de Girard 
Pháp 
1814 
Locomotive 
Ðầu máy xe lửa 
George Stephenson 
Anh 
1815 
Lampe de sûreté 
Ðèn an toàn  soi hầm mỏ 
Humphry Davy 
Anh 
1815 
Stétoscope 
Ống nghe 
René Laennex 
Pháp 
1816 
Photographie 
Chụp ảnh 
Nicéphore Niépce 
Pháp 
1816 
Bicyclette 
Xe đạp 
Karl von Sauerbronn 
Ðức 
1819 
Stéthoscope 
Ống nghe 
Théophile Hyacinthe Laennec 
Pháp 
1820 
Hygromètre 
Ẩm kế 
John Frederic Daniell 
Anh 
1820 
Galvanomètre 
Ðiện kế 
Johann Salomo Christoph Schweigger 
Ðức 
1821 
Lentille à échelon 
  
Augustin Fresnel 
Pháp 
1821 
Moteur électrique 
Máy chạy điện 
Michael Faraday 
Anh 
1823
Alectroaimant 
   
William Sturgeon 
Anh 
1825 
Chemin de fer 
Ðường sắt 
  
Anh, Pháp 
1825 
Electro-aimant 
Ðiện từ 
Arago & Ampère 
Pháp 
1827 
Aluminium 
Nhôm 
Friedrich Wöhler 
Anh 
1829 
Machine à écrire 
Máy đánh chữ 
W. A. Burt 
Mỹ 
1829 
Pile photovoltaïque 
 Pin Volta 
Antoine Becquerel 
Pháp 
1829 
Système Braille 
Chữ cho người mù 
Louis Braille 
Pháp 
1830 
machine à coudre 
Máy may 
Barthélemy Thimonnier 
Pháp 
1831 
Allumettes  
Quẹt diêm 
Charles Sauria,  John Walker 
Pháp, Mỹ 
1831 
Moissonneuse 
Máy gặt 
Cyrus Hall McCormick 
Mỹ 
1831 
Générateur de courant, Dynamo
Máy phát điện 
Michael Faraday 
Anh 
1834 
Tramway 
Tàu điện 
Thomas Davenport 
Mỹ 
1835 
Pistolet à barillet revolver 
Súng lục 
Samuel Colt 
Mỹ 
1837 
Télégraphie électrique 
Ðiện tín 
William Fothergill Cooke et Charles Wheatstone 
Anh 
1838 
Code Morse 
Mã số Morse 
Samuel Finley Breese Morse 
Mỹ 
1838 
Daguerréotype 
Máy chụp hình kiểu Daguerre 
Jacques Daguerre 
Pháp 
1839 
Procédé calotype (photographie)
 Giấy chụp hình mỗi lần chụp 1 tấm 
William Henry Fox Talbot
Anh 
1839 
Caoutchouc vulcanisé 
Cao su lưu hóa 
Charles Goodyear 
Mỹ 
1840 
Morse 
Chữ Morse, điện báo
Samuel Morse 
Mỹ 
1840 
Machine à couper le papier (massicot) 
Máy cắt giấy 
Guillaume Massiquot 
Pháp 
1842 
Marteau-pilon à vapeur 

James Nasmyth 
Anh 
1845 
Pneu 
Vỏ xe 
Robert William Thompson 
Mỹ 
1846 
Fulmicoton (nitrocellulose) 
Nitrocellulose 
Christian Friedrich Schönbein 
Ðức 
1846 
Éther 
Ether 
Crawford Williamson Long
Mỹ 
1849 
Béton armé 
Đúc bê tông 
Joseph Monier 
Pháp 
1849 
Epingle de sûreté 
Kim băng an toàn 
Walter Hunt 
Mỹ 

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts