Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Wednesday, September 25, 2013

Năm 
Invention / Découverte 
Phát minh / Khám phá
Tên tác giả 
Nước 
1440 
Imprimerie 
Máy in 
Johannes Gutenberg 
Ðức 
1555 
Email 
Men tráng đồ sứ 
Bernard Palissy 
Pháp 
1590 
Microscope 
Kính hiển vi 
Zacharias Janssen 
Hà Lan 
1608 
Lunette  astronomique 
Kính thiên văn 
Hans Lippershey 
Hà Lan 
1625
Transfusion sanguine 
Truyền máu 
Jean-Baptiste Denys 
Pháp 
1629 
Turbine à vapeur 
Tua bin  hơi nước 
Giovanni Branca 
Ý 
1642 
Machine à additionner 
Máy làm tính cộng 
Blaise Pascal 
Pháp 
1643 
Baromètre 
Áp kế 
Evangelista Torricelli 
Ý 
1650 
Pompe à air 
Bơm hơi 
Otto von Guericke 
Ðức 
1656 
Balancier d'horloge 
Con lắc đống hồ 
Christiaan Huygens 
Hà Lan 
1670 
Balance à plateaux découverts 
Cân bàn Roberval 
Gilles Personne de Roberval 
Pháp 
1671 
Machine à calculer 
Máy làm phép tính 
Gottfried Wilhelm Leibniz
Ðức 
1675 
Autoclave 
Nồi hấp tự đóng 
Denis Papin 
Pháp 
1687 
Principe d'une machine à vapeur à piston 
Nguyên tắc máy hơi nước  dùng piston 
Denis Papin 
Pháp 
1698 
Pompe à vapeur 
Bơm hơi nước 
Thomas Savery 
Anh 
1701 
Semoir 
máy gieo 
Jethro Tull 
Anh 
1710 
Piano forte 
Dương cầm 
Bartolomeo Cristofori 
Ý 
1712 
Machine à vapeur 
Máy hơi nưóc 
Thomas Newcomen 
Anh 
1714 
Thermomètre à mercure 
Nhiệt kế thủy ngân 
Daniel Gabriel Fahrenheit
Ðức 
1717 
Cloche de plongée 
Chuông  để lặn xuống  nước 
Edmund Halley 
Anh 
1725 
Clichage, Stéréotypie 
In bản đúc 
William Ged 
Anh 
1745 
Bouteille de Leyde (condensateur) 
Chai tụ điện Leyde (máy tụ điện) 
Ewald Jürgen von Kleist 
Ðức 
1752 
Paratonnerre 
Cột thu lôi 
Benjamin Franklin 
Mỹ 
1769 
Métier à filer (hydraulique) 
Máy kéo sợi (dệt) 
Richard Arkwright 
Anh 
1770 
Automobile 
Xe hơi 
Joseph Cugnot 
Pháp 
1775 
Sous-marin 
Tàu ngầm 
David Bushnell 
Mỹ 
1780 
Lentille bifocale 
Kính hai tròng 
Benjamin Franklin 
Mỹ 
1783
Bateau à vapeur 
Tàu chạy bằng hơi nước 
Claude Fr. Jouffroy d'Abbans 
Pháp 
1783 
Aérostat 
Khí cầu 
Joseph et Étienne de Montgolfier 
Pháp 
1784 
Batteuse 
Máy đập lúa 
Andrew Meikle 
Anh 
1785 
Métier à tisser mécanique 
Nghề dệt cơ (không bằng tay) 
Edmund Cartwright 
Anh 
1786 
Bateau à vapeur 
Tàu chạy bằng hơi nước
John Fitch 
Mỹ 
1791 
Turbine à gaz 
Tua bin khí 
John Barber 
Anh 
1792 
Gaz d'éclairage 
khí để đốt đèn  
William Murdock 
Anh 
1793 
Egreneuse 
Máy tẻ hột 
Eli Whitney 
Mỹ 
1794 
Télégraphie aérienne 
Ðiện tín hàng không 
Claude Chappe 
Pháp 
1795
Presse hydraulique 
  
Joseph Bramah 
Anh 
1796 
Lithographie 
Kỹ thuật in Litô 
Aloys Senefelder 
Ðức 
1796 
Vaccination contre la variole 
Chủng ngừa bệnh trái trời
Edward Jenner 
Anh 
1797 
Parachute 
Nhảy dù 
Andre Jacques Garnerin 
Pháp 
1797 
Eclairage au gaz 
Đèn dùng khí đốt 
Philippe Lebon 
Pháp 
1799 
Anesthésie 
Thuốc mê 
Humphrey Dovy 
Anh 

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts