Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Tuesday, September 17, 2013

Tùy chọn

 • Xóa carriage returns, form feeds, tabs, vertical tabs
 • Xóa new lines
 • Xóa 2 or more spaces consecutive
 • Xóa comments
 • Xóa spaces around {}:;,
 • Xóa last ;
 • Chuyển #ff9900 thành dạng #f90
 • Chuyển margin: 1 1 1 1 thành margin: 1
 • Chuyển margin: 1 2 1 2 thành margin: 1 2
 • Chuyển margin: 1 2 3 2 thành margin: 1 2 3
 • Chuyển 0px thành 0

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts