Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Tuesday, July 2, 2013

Chip lập trình theo yêu cầu của 1 bạn ở Đắc Lắc..ý muốn gắn Led 7 đoạn vào xe máy, nếu gạt số 1 thì hiển thị số 1, gạt số 2 hiển thị số 2....nói chung là như thế..và chip lập trình xong rồi nè..

Code chương trình:

ORG 0000H; DESIGNER BY CHIPKOOL
MAIN:
JNB P3.0,SO1
JNB P3.1,SO2
JNB P3.2,SO3
JNB P3.3,SO4
JMP MAIN

SO1:
MOV R0,#1
CALL CTHT
CALL DELAY
JMP MAIN

SO2:
MOV R0,#2
CALL CTHT
JMP MAIN

SO3:
MOV R0,#3
CALL CTHT
JMP MAIN

SO4:
MOV R0,#4
CALL CTHT
JMP MAIN


CTHT:
MOV A,R0
MOV DPTR,#MALED
MOVC A,@A+DPTR
MOV P2,A
CALL DELAY
RET


MALED: DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H

DELAY:
MOV R1,#200
LOOP:
MOV R2,#200
LOOP1:
NOP
DJNZ R2,LOOP1
DJNZ R1,LOOP
RET
END
Echipkool - chia sẻ kiến thức - Kết nối đam mê điện tử

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts