Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Tuesday, February 19, 2013


CODE C
#include <REGX51.H>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <intrins.h>
#include <string.h>

#define LCDdata P2
sbit RS = P3^0;
sbit SW = P3^1;
sbit EN = P3^2;
sbit K1 = P3^3;
sbit K2 = P3^4;
sbit R  = P3^5;
sbit L  = P3^6;
unsigned char i,j;
unsigned char x=5;
/****************************************/
void delay(unsigned char ms)
{
for(i=0;i<ms;i++)
for(j=0;j<125;j++){}
}
/******************************/
void control_dc(void)
{
if(K1==0)
{
R=0;
L=1;
}
/*if(K2==0)
{
R=1;
L=0;
} */
if(K2==0)
{
x++;
if(x>100)x=100;
}
}/**************************************/
void main(void)
{
while(1)
{
control_dc();
}
}

(Empty)

Blog Điện Tử | Tin Học - Chia sẻ kiến thức - Kết nối đam mê điện tử

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts