Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Saturday, November 10, 2012Có 1 bạn Help me trên FB Group của Blog Điện Tử | Tin Học Chip chia sẻ code luôn nè..


#include<reg52.h>
#include<stdio.h>
#include<intrins.h>
sbit dulieu = P2^1;
sbit xung = P2^0;
sbit chot = P2^2;
unsigned int n,m,k;
void delay(unsigned char ms )
{
int i,j;
for(i=0;i<ms;i++)
{
for(j=0;j<800;j++);

}
}

void dich(unsigned char x)
{
int i,tam;
for(i=0;i<8;i++)
{
tam=x;
tam=tam&0x80;
if(tam==0x80) dulieu=1;
else dulieu=0;
x=x<<1;
xung=0;
xung=1;
}
}
void dich3(unsigned char a,unsigned char b,unsigned char c,unsigned char d)
{
dich(d);
dich(c);
dich(b);
dich(a);
}

void nhapnhay()
{
int j,p;
unsigned char code led1[]={0xaa,0x55};
unsigned char code led2[]={0x55,0xaa};

for(p=0;p<18;p++)
for(j=0;j<2;j++)
{
dich3(led1[j],led2[j],led1[j],led2[j]);
chot=0;
chot=1;
delay(8);
}
dich3(255,255,255,255);
chot=0;
chot=1;
}

void main(void)
{
nhapnhay();
}

(file Protues 7.10 + code Keil c )
Khi nhấn nút "Tải Về Máy", bạn sẽ vào trang quảng cáo, vui lòng chờ 5 giây. Nút  hiện ra ở góc phải phía trên, nhấn vào để đến trang download
Blog Điện Tử | Tin Học - Chia sẻ kiến thức - Kết nối đam mê điện tử

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts