Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Thursday, September 27, 2012


Chip cung cấp cho các bạn nào học điện tử số chuẩn bị ra xưởng thực hành tên nhưng dòng IC họ 74xx để các bạn hiểu và mắc mạch.P/S:Chip thực hàng món này rồi,cắm trên board toàn dây là  dây mỏi tay lắm,nhất là dùng ic giải mã led 7 đoạn,cắm sai thì nản không muốn cắm lại nữa..hic

74ls00 Cổng NAND với 2 đầu vào

74ls04 Cổng NOT

74ls06 Cổng NOT với cực thu hở

74ls08 Cổng AND với 2 ngõ vào

74ls10 Cổng NAND với 3 ngõ vào

74ls13 Cổng NOT với 3 ngõ vào

74ls11 Cổng AND với 3 ngõ vào

74ls14 Cổng NOT với 6 ngõ vào

74ls12 Cổng NAND với 3 ngõ vào cực thu hở

74ls21 Cổng AND với 4 ngõ vào

74ls22 Cổng NAND với 4 ngõ vào cực thu hở

74ls25 Cổng NOR với 4 ngõ vào

74ls27 Cổng NOR với 3 ngõ vào

74ls30 Cổng NAND với 8 ngõ vào

74ls32 Cổng OR với 2 ngõ vào

74ls33 Cổng NOR với 2 ngõ v ào . Cực thu hở

74ls42 Giải mã từ 1 đến 10

74ls45 Giải mã BCD sang thập phân

74ls47 Giải mã BCD sang LED 7 thanh

74ls90 Đếm nhị phân đồng bộ thuận với Kd = 10

74ls92 Đếm nhị phân đồng bộ thuận với Kd = 12

74ls93 Đếm nhị phân đồng bộ thuận với Kd = 16

74ls121 Bộ đa hài 1 xung

74ls154 Giải mã 4 vào --> 16 ra

74ls138 Giải mã 3 vào --> 8 ra

74ls192 Đếm mã BCD lên xuống với Kd = 10

74ls193 Đếm nhị phân đồng bộ 8 bít

74ls237 Bộ phân kênh : 3 -->8

74ls374 Trigio - D . Với 8 chốt điều chỉnh

74ls390 Bộ đếm 10. Chia 2 và chia 5.

74ls107 FipFlop - JK

74ls175 FipFlop - D

74ls289 Định vị 8 bít

74ls279 Chốt RS

74ls164 Thanh ghi 8 bit vào nối tiếp ra song song

74ls166 Thanh ghi 8 bít vào song song ra nối tiếp

74ls273 Thanh ghi 8 bit

74ls150 Dồn kênh : 16 -->1

74ls151 Dồn kênh : 16 -->1

74ls153 Dồn kênh : 2 -->1

74ls157 Dồn kênh : 4 -->2

74ls158 Dồn kênh : 2 -->1

74ls160 Đếm mã BCD

74ls162 Đếm mã BCD

74ls161 Đếm mã nhị phân - 4 bit

74ls163 Đếm mã nhị phân - 4 bit

74ls155 Giải mã từ 2 --> 4

74ls156 Giải mã từ 2 --> 4

74ls167 Giải mã từ 2 --> 4

74ls139 Giải mã từ 2 --> 4

74ls145 Giải mã BCD sang thập phân

74ls185

74ls147 Mã hóa ưu tiên từ 10 --> 4

74ls148 Mã hóa ưu tiên từ 10 --> 4

74ls125 Bộ đệm 3 trạng thái

74ls126 Bộ đệm 3 trạng thái

74ls85 So sánh 2 số nhị phân 8 bít

74ls181 Phép tính số học

74ls74 Trigio - D

74ls76 Tri \gio - JK

74ls01 Cổng NAND với 4 đầu ra

74ls02 Cổng NOR với 4 đầu ra

74ls595 Thanh ghi 8 bit với chốt đầu ra

Nguồn sưu tầm

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts