Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Tuesday, September 18, 2012ORG    000H
MAIN:
MOV    A,#0FEH
LOOP:
MOV    P2,A
CALL    DELAY
RL        A
CJNE    A,#0F7H,LOOP
JMP      MAIN
;**************************************
DELAY:
MOV    R6,#0FFH
DEL:
MOV    R7,#0FFH
DJNZ    R7,$
DJNZ    R6,DEL
RET
END

(24.44kb)
Khi nhấn nút "Tải Về Máy", bạn sẽ vào trang quảng cáo, vui lòng chờ 5 giây. Nút  hiện ra ở góc phải phía trên, nhấn vào để đến trang download

Nguồn: wwư.sangthai.com.vn

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts