Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Tuesday, September 18, 2012Chương trình mẫu:

ORG     000H
MAIN:
    MOV     P0,#00H
    CALL     DELAY    
    MOV     P0,#0FFH
    CALL    DELAY
    JMP    MAIN
;*******************************************Chuong trinh con Delay
DELAY:
        MOV    R0,#0FFH
DEL: MOV    R1,#0FFH
        DJNZ    R1,$
        DJNZ    R0,DEL 
RET

END

(26.59kb)
Khi nhấn nút "Tải Về Máy", bạn sẽ vào trang quảng cáo, vui lòng chờ 5 giây. Nút  hiện ra ở góc phải phía trên, nhấn vào để đến trang download
Nguôn http://www.sangthai.com.vn

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts