Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Tuesday, September 18, 2012

 ORG    000H
MAIN:
    MOV    P0,#0FFH        ;8 LED P0 TAT
    MOV    P2,#0FFH        ;8 LED P2 TAT
LOOP:    CALL    DELAY
    MOV    A,P0
    CLR    C
    RLC    A
    MOV    P0,A
    MOV    A,P2
    RLC    A
    MOV    P2,A
    JC    LOOP
    JMP    MAIN
;**************************************CHUONG TRINH CON DELAY
DELAY:
        MOV    R0,#0FFH
DEL: MOV    R1,#0FFH
        DJNZ    R1,$
        DJNZ    R0,DEL   
RET
END

(28.46kB)
Khi nhấn nút "Tải Về Máy", bạn sẽ vào trang quảng cáo, vui lòng chờ 5 giây. Nút  hiện ra ở góc phải phía trên, nhấn vào để đến trang download

Nguồn: www.sangthai.com.vn

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts