Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Tuesday, September 18, 2012


Chương trình mẫu:
BIEN_GIAY    EQU    R2    
    ORG     000H
    JMP      MAIN
    ORG     00BH
    JMP      NGAT_T0
MAIN:
    MOV     TMOD,#01H
    MOV     TH0,#HIGH(-50000)
    MOV     TL0,#LOW(-50000)
    CLR      TF0
    SETB    TR0
    MOV     IE,#82H
LOOP:
    MOV     BIEN_GIAY,#0
    MOV     P0,#0FFH                  ;LED TAT
    CJNE    BIEN_GIAY,#20,$        ;50000 x 20 = 1000 000us = 1s
    MOV     BIEN_GIAY,#0
    MOV     P0,#00H                     ;LED SANG
    CJNE    BIEN_GIAY,#20,$
    JMP      LOOP
;*******************************************
NGAT_T0:
    MOV    TL0,#LOW(-50000)
    MOV    TH0,#HIGH(-50000)
    INC       BIEN_GIAY
RETI
END


Khi nhấn nút "Tải Về Máy", bạn sẽ vào trang quảng cáo, vui lòng chờ 5 giây. Nút  hiện ra ở góc phải phía trên, nhấn vào để đến trang download
Nguồn: www.sangthai.com.vn

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts