Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Sunday, August 19, 2012Nguồn có hai mức đầu ra là từ 4.5V đến 25V với dòng 15A và 1.25V đến 25V với dòng 3A

Linh kiện:
R1-2-3=0.1R 5W   C3-5-8-10=100nF 100V MKT   IC1-2-3=LM338 [TO-3 case] on Heatsink
R4=100R 0.5W   C4=220pF 100V ceramic   IC4=LM308
R5=150R 0.5W   C6-11=47uF 63V   IC5=LM350 [TO-220 or TO-3 case] on Heatsink
R6-8=330R 0.5W   C7=4700uF 63V   J1=3 terminal block computer type
R7-9=4K7  0.5W   C9=10uF 40V   J2-3-4-5=2pin Connector 3.96mm step pin
R10-13=1K5 0.5W   D1-2=Led Red 5mm   F1=Fuse 5A slow block
R11-12=220R 0.5W   D3=1N4007   T1=230Vac/22Vac 600VA transformer
TR1=1K5 trimmer   BR1=Bridge Rectifier >250V 35A on Heatsink 
TR2=4K7 trimmer   BR2=Bridge Rectifier >250V 3A   
C-2=10000uF 63V   Q1=2N2905


Blog Điện Tử | Tin Học

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts