Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Friday, July 6, 2012

Hôm nay rảnh chip chia sẻ code lập trình nút bấm điều khiển tăng biến đếm 0 -9 hiển thị led 7 đoạn kết hợp IC 74HC595

Video Demo


CODE


;*****************HTTP://CHIPKOOL.TK******************
;*******************CHIPKOOL_ONLINE*************************
ORG 00
MAIN:
KEY:
JNB P3.0,KEYOK;IF P3.0=0 THEN KEYOK
CALL DELAY;CHONG DOI PHIM
JMP KEY
KEYOK:
CALL HIENTHI
INC R0;TANG BIEN DEM
JMP MAIN

HIENTHI:
MOV A,R0
MOV DPTR,#MALED
MOVC A,@A+DPTR
CALL NAPA
SETB P2.2
CLR P2.2
CALL DELAY
RET

NAPA:
MOV R6,#8
NAP:
RLC A
JC NAP1
JNC NAP0
NAP1:
SETB P2.0
SETB P2.1
CLR P2.1
JMP TT
NAP0:
CLR P2.0
SETB P2.1
CLR P2.1
TT: DJNZ R6,NAP
RET

DELAY:
MOV R1,#255
TRE:
MOV R2,#255
DJNZ R2,$
DJNZ R1,TRE
RET

ORG 500
MALED:DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H
END


pass:chipkool.tk
Khi nhấn nút "Tải Về Máy", bạn sẽ vào trang quảng cáo, vui lòng chờ 5 giây. Nút  hiện ra ở góc phải phía trên, nhấn vào để đến trang xem phim.
Blog Điện Tử - Tin Học

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts