Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Tuesday, July 10, 2012
Code lập trình
#include <REGX51.H>
unsigned int i;
unsigned int mang[10]={0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x08,0x09};//quet 74ls138
unsigned int led[10]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};//led 7 đoạn anode chung

void delay(unsigned int ms) // HAM CON TAO TRE
{
unsigned int j,k;
for(j=0;j<125;j++)
for(k=0;k<125;k++)
{;}
}
void main()
{
while(1)
{
for(i=0;i<8;i++) // CO 8 LED QUET LEN DUNG VONG FOR 8 LAN
{
P2=mang[i];
P3=led[i];
delay(10);
}
}
}


Blog Điện Tử - Tin Học

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts