Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Wednesday, May 30, 2012

Mô phỏng 595 trên protues

Mạch nguyên lý thực tế hoạt động


ORG 00H
MAIN:
CALL CTA;goi chuong trinh con
CALL CTB
CALL CTC
JMP MAIN

CTA:
;sang dan led
MOV R1,#8;quet 8 led
LAP:
SETB P2.0;thiet lap bit chan data len 1 cho led sang
CALL DELAY
SETB P2.1;tao xung mo cho bit vao chan SH
CALL DELAY
CLR  P2.1;tao xung dong khong cho bit vao chan SH
CALL DELAY
SETB P2.2;tao xung mo ST cho bit xuat ra cac chan led
CALL DELAY
CLR  P2.2;tao xung dong ST khong cho bit xuat ra cac chan led
CALL DELAY
DJNZ R1,LAP

;tat dan led
MOV R1,#8
LAP1:
CLR P2.0;thiet lap bit chan data len 1 cho led sang
CALL DELAY
SETB P2.1
CALL DELAY
CLR  P2.1
CALL DELAY
SETB P2.2
CALL DELAY
CLR  P2.2
CALL DELAY
DJNZ R1,LAP1
RET

CTB:;sang 1 led chay
MOV R4,#3
NHAY:
SETB P2.0
CALL DELAY
SETB P2.1
CALL DELAY
CLR P2.1
SETB P2.2
CALL DELAY
CLR P2.2
CALL DELAY
MOV R1,#7
LAP2:
CLR P2.0
SETB P2.1
CLR P2.1
SETB P2.2
CLR P2.2
CALL DELAY
CALL DELAY
DJNZ R1,LAP2
DJNZ R4,NHAY
RET

CTC:;sang nhap nhay led
MOV R4,#3
NHAY1:
MOV R1,#8
LAP3:
SETB P2.0
SETB P2.1
CLR P2.1
DJNZ R1,LAP3
SETB P2.2
CLR P2.2
CALL DELAY

MOV R1,#8
LAP4:
CLR P2.0
SETB P2.1
CLR P2.1
DJNZ R1,LAP4
SETB P2.2
CLR P2.2
CALL DELAY
DJNZ R4,NHAY1
RETDELAY:;chuong trinh tao tre
MOV R0,#200
LOOP:
MOV R2,#200
LOOP1:
DJNZ R2,LOOP1
DJNZ R0,LOOP
RET
ENDSơ đồ mô phỏng + Sơ đồ nguyên lý + File Code Asm + file hex nạp chip

pass:chipkool.tk

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts