Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Wednesday, January 4, 2012Nội dung:

Chương 1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu
1.1. Sơ lược về quá trình phát triển kỹ thuật xử lý tín hiệu mảng
1.2. Xử lý không gian-thời gian trong thông tin di động
1.3. Phân loại anten
1.4. Đặt vấn đề nghiên cứu

Chương 2. Kỹ thuật xử lý đối với anten mảng
2.1. Kỹ thuật phân tập
2.2. Kỹ thuật tạo búp sóng
2.3. Thuật toán tạo búp thích nghi có hỗ trợ của kênh hoa tiêu cho đường lên DS-CDMA
2.4. Tổng kết chương

Chương 3. Hiệu quả về dung lượng của anten thông minh đối với hệ thống GSM
3.1. Đánh giá hiệu quả về dung lượng khi sử dụng anten thông minh chuyển búp sóng
3.2. Kết quả tính số
3.3. Ảnh hưởng của pha-đinh và che khuất tới việc tái sử dụng tần số
3.4. Hiệu quả về dung lượng của anten chuyển búp sóng với ảnh hưởng của che khuất và pha-đinh
3.5. Tổng kết chương

Chương 4. Phối hợp kỹ thuật tạo búp và phân tập cho hệ thống WCDMA
4.1. Hệ thống W-CDMA
4.2. Phối hợp kỹ thuật tạo búp sóng và phân tập cho hệ thống WCDMA
4.3. Kết quả mô phỏng
4.4. Đo kiểm hệ thống thử nghiệm anten thông minh cho W-CDMA
4.5. Xử lý kết quả đo kiểm và so sánh với kết quả mô phỏng
4.6. Tổng kết chương

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN
(2MB)

Blog Điện Tử | Tin Học

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts