Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Tuesday, January 10, 2012


   Hầu hết blogspot đều sử dụng banner mặc định,nếu bạn nào muốn tạo thêm cho blogs 1 tiện ích banner tahy đổi theo lượt load trang như blog của chip thì sẽ bị hiện 2 banner cùng 1 lúc như trên,trông rất mất thẩm mỹ đúng không?Để cho blog đẹp hơn,dễ tương tác hơn,chip hướng dẫn các bạn các remove header và cách tạo cho banner blog thay đổi theo lần load trang khác.

Bắt đầu thủ thuật:

Bước 1:Các bạn vào Bảng điều khiển - Chỉnh sửa Html - Nhấn Ctrl + F tìm đoạn code sau:

<div id='header-wrapper'> <b:section class='header' id='header' maxwidgets='1' showaddelement='no'> <b:widget id='Header1' locked='true' title='Header (Header)' type='Header'/> </b:section> </div>

Những yếu tố in đậm cần phải được thay đổi:

* Thay đổi maxwidgets ='
1 ' tới giá trị tối đa là 2 trong để có thể thêm các yếu tố khác trong phần tiêu đề.
* Thay đổi showaddelement='
no' thành showaddelement='yes' để có thể thêm một yếu tố khác vào các mục của Header (hình ảnh mới của bạn)
* Thay thế locked='true' bằng locked='
false' để bạn có thể loại bỏ sau các tiêu đề cũ.

Bước2:Lưu temple lại,sau đó các bạn quay trở lại bố cục(Phần tử trang) chọn như hình bên dưới


Bước3:Sau đó xóa bỏ header cũa là ok


 Bây giờ là tạo banner thay đổi,để cho blog luôn tươi mới


Bước1:Bạn tạo 1 tiện ích Widget sau đó chèn code bên dưới vào nhớ kéo tiện ích lên đầu trang.<!--Banner Blog ĐIỆN TỬ| TIN HỌC-->
<script type="text/javascript">
<!-- Begin
rnd.today=new Date();
rnd.seed=rnd.today.getTime();
function rnd() {
rnd.seed = (rnd.seed*9301+49297) % 233280;
return rnd.seed/(233280.0);
};
function rand(number) {
var result = Math.ceil(rnd()*number);
if (!result)result++;
return result
};
var ad_cnt1 = 2;
var ad1 = rand(ad_cnt1);
var link1;
var adBanner1;
var width1
var height1
if (ad1==1) {
link1="#";
adBanner1="http://i1121.photobucket.com/albums/l502/chjpchjp1991/chipkool-1.png";
width1="870";
height1="200";
alt1="Thủ Thuật - Lập Trình";
}


if (ad1==2) {
link1="#";
adBanner1="http://i1121.photobucket.com/albums/l502/chjpchjp1991/banner_tet2012.png";
width1="870";
height1="200";
alt1="Thủ Thuật - Lập Trình";
}
document.write('<center><a href="' + link1 + '" target="_new">');
document.write('<img src="' + adBanner1 + '" width=' + width1 + ' height=' + height1 + ' border=0 alt="' + alt1 + '"></a>');
document.write('</center>');
// End -->
</script>


Bên trên lad code 2 banner mà chip đang sử dụng.


Nếu bạn muốn thêm banner thì bạn chỉ việc thêm đoạn code sau:if (ad1==2) {
link1="#";
adBanner1="http://i1121.photobucket.com/albums/l502/chjpchjp1991/banner_tet2012.png";
width1="870";
height1="200";
alt1="Thủ Thuật - Lập Trình";
}

chú ý:Số 2 là số banner hiển thị,nếu bạn có 3 banner thì ban thay thành số 3,và thay cả số 2 trên code trước.link màu hồng là link ảnh hiển thị,màu xanh là tên banner tạo SEO.

Như vậy là xong rồi đó.Chúc các bạn thành công?


0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts