Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Sunday, January 1, 2012


Chip nhận thấy các bạn hay ghé qua blog của chip chủ yếu xem mạch trái tim và cách làm mạch trái tim,nên hôm nay chip chia sẻ tiếp mạch trái tim 32 led lập trình code C,nhưng code này chip mượn tạm 1 người bạn về edit 1 tí,lập trình nó cũng không khó,các bạn đem về sử dụng nhé.lập trình dễ hơn ASM đó,dễ làm hiệu ứng.

Video demo

1 đoạn Code C


#include<reg52.h> 
#include<stdio.h> 
#include<intrins.h>
unsigned i,j,k;

//ham delay tao thoi gian tre 0.5s
void delay(unsigned int ms) 
unsigned int a; 
unsigned char b; 
for(a=0;a<ms;a++) 
for(b=0;b<125;b++) 
}

//hieu ung chop tat toan bo led
void hieu_ung_1(void) 
for(k=0;k<8;k++) 
P0=P1=P2=P3=0xff; 
delay(300); 
P0=P1=P2=P3=0x00; 
delay(300); 

//hieu ung chop 2 nua trai tim  
void hieu_ung_2(void) 
for(i=0;i<6;i++) 
P0=P3=0x00; 
delay(300); 
P0=P3=0xff; 
P1=P2=0x00; 
delay(300); 
P1=P2=0xff; 
//hieu ung led nhay so le 1 
void hieu_ung_3(void) 
for(i=0;i<8;i++) 
P0=P1=P2=P3=0x55; 
delay(300); 
P0=P1=P2=P3=0xaa; 
delay(300); 
//hieu ung led nhay so le 2 
void hieu_ung_4(void) 
 { 
for(i=0;i<8;i++) 
 { 
P0=P1=P2=P3=0xaa; 
delay(300); 
P0=P1=P2=P3=0x55; 
delay(300); 
 } 
 } 
//p0,p1,p2,p3,p4 cung sang thuan
void hieu_ung_5(void) 
 { 
unsigned char x,y; 
x=y=255; 
i=1; 
j=128; 
for(k=0;k<8;k++) 
 { 
x=x-i; 
y=y-j; 
P0=x; 
P1=P2=P3=y; 
i=i*2; 
j=j/2; 
delay(300); 
 } 
 }
main() 
 { 
while(1) ///3-4,5-6,7-8,9-10,18-19,23,24-25 ,28-29, 30 ,37,38 ,39,40,41 ,42,43 ,44
 {
hieu_ung_1();
delay(200);
hieu_ung_2();
delay(200);
hieu_ung_3();
delay(200);
hieu_ung_4();
delay(200);
hieu_ung_5();
delay(200);
}}Tất cả File Code(full)+ASM + Hex + Nguyên Lý + Video + Mô Phỏng

(Update Link server Mediafire)
Khi nhấn nút "Tải Về Máy", bạn sẽ vào trang quảng cáo, vui lòng chờ 5 giây. Nút  hiện ra ở góc phải phía trên, nhấn vào để đến trang download
Blog Điện Tử | Tin Học

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts