Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Thursday, January 12, 2012Ứng dụng đếm sản phẩm được sử dụng rất nhiều trong thực tế . Mạch đơn giản gồm 1 cặp thu phát hồng ngoại + ic thuật toán lm358 +  89s52 .

Sơ đồ nguyên lý :


                                             


Mô phỏng :

Code :

#include<"reg52.h">


//================
sbit    Led1  =  P1^1;
sbit    Led2  =  P1^0;
//=================
unsigned char M[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
int x=0;
void delay(unsigned int t)
{
unsigned int i;
for(i=0;i<=t;i++);
}
//=================
void main()
{
IE=0x81;
IT0=1;
while(1)
{
Led1=1;  //led dau tien sang
P2=M[x/10];
delay(50);
Led1=0; 
P2=0xff;//xoa du lieu
Led2=1;  //led 2 sang
P2=M[x%10];
delay(50); 
Led2=0;
P2=0xff;//xoa du lieu
}
}

void ngat0(void) interrupt 0
{
EA=0;
x++;
if(x==100)x=0;
delay(1000);
EA=1;
}


Video demoNguồn machdientu.tk

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts