Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Friday, January 6, 2012


Giáo trình lý thuyết thông tin - Th.S Lê Quyết Thắng, Th.S Phan Tấn Tài, KS Dương Văn Hiếu


Giới thiệu tổng quan:
1. mục đích
2. yêu cầu
3. nội dung cốt lõi
4. kết thức tiên quyết
5. tài liệu tham khảo
6. phương pháp học tập
chương 1: giới thiệu
1. mục tiêu
2. đối tượng nghiên cứu
3. mô hình lý thuyết thông tin theo quan điểm shannon
4. lượng tin biết và chưa biết
5. ví dụ về lượng tin biết và chưa biết
6. định lý cơ sở của kỹ thuật truyền tin
7. mô tả trạng thái truyền tin có nhiễu
8. minh họa kỹ thuật giảm nhiễu
9. chi phí phải trả cho kỹ thuật giảm nhiễu
10. khái niệm về dung lượng kênh truyền
11. vấn đề sinh mã
12. vấn đề giải mã
chương 2: độ đo lượng tin
bài 2.1: entropy
bài 2.2: các tính chất của entropy
bài 2.3: entropy của nhiều biến
bài 2.4: minh họa các entropy
bai 2.5: đo lượng tin (mesure of information)
chương 3: sinh mã tách được (decypherable coding)
bài 3.1: khái niệm về mã tách được
bài 3.2: quan hệ giữa mã tách được và độ dài mã
bài 3.3: tính tối ưu của độ dài mã
chương 4: kênh truyền
bài 4.1: kênh truyền rời rạc không nhớ
bai 4.2: các dạng kênh truyền
bài 4.3: lược đồ giải mã
chương 5: sửa lỗi
bài 5.1: nguyên lý khoảng cách nhỏ nhất hamming
bài 5.2: bổ đề về tự sửa lỗi và cận hamming
bài 5.3: mã kiểm tra chẵn lẻ
bài 5.4: nhóm cộng tính và bộ từ mã chẵn lẻ
bài 5.5: lược đồ sửa lỗi tối ưu
bài 5.6: mã hamming
bài 5.7: thanh ghi lùi từng bước
bài 5.8: mã xoay vòng
bài 5.9: đa thức đặc trưng của thanh ghi
bài 5.10: phương pháp sinh mã xoay vòng
bài tập tổng hợp
tài liệu tham khảo

(2.47MB)

Blog Điện Tử | Tin Học

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts