Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Sunday, December 18, 20111►Truy cập vào Blogger:
- Truy cập vào Blogger Bảng điều khiển (Dashboard)  >> Thiết kế (Design)   >>  Chỉnh sửa HTML (Edit HTML).

2►tìm đến th <data:post.body/> và thay nó bng đon code sau:<!--Tiện ích readmore bài viết 2-->


<div class='post-header'>

 <div class='post-header-line-1'/></div>
 <div class='post-body entry-content'>
 <b:if cond='data:blog.url != data:blog.homepageUrl'>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;static_page&quot;'><b:else/>
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'>
<div expr:id='&quot;summary&quot; + data:post.id'><data:post.body/></div>
<script type='text/javascript'>createSummaryAndThumb(&quot;summary<data:post.id/>&quot;); </script>
<span class='rmlink' style='float:right;padding-top:20px;'>
<a expr:href='data:post.url'/></span>
</b:if>
</b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'><data:post.body/>
</b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;static_page&quot;'><data:post.body/></b:if>
<!--End Tiện ích readmore CK-->

3►Chèn đoạn code bên dưới vào trước thẻ </head>
<!--Start Tiện ích Readmore bài viết-->
<script type='text/javascript'> var thumbnail_mode = &quot;no-float&quot; ; summary_noimg = 430; summary_img = 340; img_thumb_height = 150; img_thumb_width = 170; </script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function removeHtmlTag(strx,chop){
if(strx.indexOf("<")!=-1)
{
var s = strx.split("<");
for(var i=0;i<s.length;i++){
if(s[i].indexOf(">")!=-1){
s[i] = s[i].substring(s[i].indexOf(">")+1,s[i].length);
}
}
strx = s.join("");
}
chop = (chop < strx.length-1) ? chop : strx.length-2;
while(strx.charAt(chop-1)!=' ' && strx.indexOf(' ',chop)!=-1) chop++;
strx = strx.substring(0,chop-1);
return strx+'...';
}
function createSummaryAndThumb(pID){
var div = document.getElementById(pID);
var imgtag = "";
var img = div.getElementsByTagName("img");
var summ = summary_noimg;
if(img.length>=1) {
imgtag = '<span style="float:left; padding:0px 10px 5px 0px;"><img src="'+img[0].src+'" width="'+img_thumb_width+'px" height="'+img_thumb_height+'px"/></span>';
summ = summary_img;
}
var summary = imgtag + '<div>' + removeHtmlTag(div.innerHTML,summ) + '</div>';
div.innerHTML = summary;
}
//]]>
</script>
<!--Tiện ích Readmore-->


4►Lưu temple lại.ok

Chú ý:Bạn muốn thay đổi chiêu cao,chiều rộng ảnh hiển thị thì chú ý code màu da cam.thay đổi nó là ok.

Chúc các bạn thành công!

Theo vnpressnet

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts