Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Wednesday, December 14, 2011


                                    
I: Sửa lỗi  bX-67oaj1 nếu bạn dùng link hình ảnh:

1: Truy cập đăng nhập vào blogger
2: Chọn chỉnh sửa mẫu ( edit template HTML )
3:Click vào mở rộng mẫu (  expand template )
4: Nhấn Ctrl+ F tìm đoạn mã <b:if cond='data:newerPageUrl'> hoặc đoạn mã <div id='main'> 
5: Thay thế đoạn code này:<a class='blog-pager-newer-link' expr:href='data:newerPageUrl' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_blog-pager-newer-link&quot;' expr:title='data:newerPageTitle' target='_blank'> <img src='here goes the image url'></a>

và đoạn code:
  

<a class="blog-pager-older-link" expr:href="data:olderPageUrl" expr:id="data:widget.instanceId + &quot;_blog-pager-older-link&quot;" expr:title="data:olderPageTitle" href=""> <img src="here goes the image url" /> </a>thay thế lần lượt bằng code: 

<a expr:href='data:newerPageUrl' expr:title='data:newerPageTitle' id='blog-pager-newer-link'><img src=''here goes the image url'/></a>


và code: 

<a expr:href='data:olderPageUrl' expr:title='data:olderPageTitle' id='blog-pager-older-link'><img src='here goes the image url'/> </a>


6: Bạn hãy nhớ là phải thay thế here goes the image url bằng link hình ảnh của bạn nghen.II: Sửa lỗi bX-67oaj1 nếu bạn dùng Text link ( không sử dụng link hình ảnh cho bài đăng cũ hơn mới hơn ) :

Từ bước 1 đến bước 4 hoàn toàn giống cách làm ở bước 1 bước 4 bên trên, chỉ có chút thay đổi ở bước 5 như sau:

5: Thay thế đoạn code này:
  

<a class='blog-pager-newer-link' expr:href='data:newerPageUrl' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_blog-pager-newer-link&quot;' expr:title='data:newerPageTitle' target='_blank'><data:newerPageTitle/></a>


và code: 

<a class='blog-pager-older-link' expr:href='data:olderPageUrl' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_blog-pager-older-link&quot;' expr:title='data:olderPageTitle'><data:olderPageTitle/></a>


thay thế 2 đoạn code trên lần lượt bằng 2 đoạn code dưới đây 

<a expr:href='data:newerPageUrl' expr:title='data:newerPageTitle' id='blog-pager-newer-link'><data:newerPageTitle/></a>

 

<a expr:href='data:olderPageUrl' expr:title='data:olderPageTitle' id='blog-pager-older-link'><data:olderPageTitle/></a>Chú thích: Vấn đề lỗi bX-67oaj1 được gây ra bởi google vì một số lý do với Old post và thẻ  <A class


Theo cuncon1202.net

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts