Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Sunday, November 20, 2011


Hôm nay Chip viết 1 đoạn code lập trình C cơ bản cho led đơn,một số hiệu ứng như nhấp nháy,sáng dần,sáng đuổi,sáng chẵn lẻ,sáng dồn.các bạn tham khảo code rất dễ hiểu,qua đó các bạn có thể tự viết cho mình 1 chương trình 32 led rồi đó,kết hợp các hiệu ứng và port thì rất hay,bạn dùng phần mềm biên dịch keil C tại đây
CODE


/**** Ket noi VDK voi P2,P3 tich cuc am 0 sang 1 tat******/
/*****Designer By Duycoi***************************/
/*****May chuong trinh nay cac ban co the phat trien them,ket hop chung voi nhau se tao nen code led trai tim bang C do,chuc cac ban thanh cong,moi chi tiet lien he0986xxxx*/
#include //khai bao Chip
#include
unsigned int i,j;

/*****chuong trinh tao thoi gian tre******/
void delay(long time)
{
while(time--);
}


/****Chuong trinh nhap nhay led******/
void nhapnhay(void)
{
            for(i=1;i<8;i++)
            {
            P2=P3=0xff;//cac led tat het
            delay(25000);//delay1s
           P2=P3=0x00;//cac led sang het
            delay(25000);//delay1s
            }
}


/****Chuong trinh sang dan  led******/

void sangdan(void)
 {
            unsigned char M[]={0xfe,0xfc,0xf8,0xf0,0xe0,0xc0,
            0x80,0x00};//ma tuong duong 11111110,11111100,11111000,11110000,
                                                             11100000,11000000,10000000,00000000
            P2=P3=0xff;// tat het cac led
            for(i=0;i<8;i++)
            {
            P2=M[i];//lay gia tri trong mang M
            P3=M[i];
            delay(25000);
            }

}

/****Chuong trinh sang duoi led******/

void sangduoi(void)
 {
            unsigned char M[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
                                               //ma led 11111110,11111101,11111011,11110111,
                                                             11101111,11011111,10111111,01111111
            P2=P3=0xff;
            for(i=0;i<8;i++)
            {
            P2=M[i];
            P3=M[i];
            delay(25000);
            }

}
/****Chuong trinh sang chan le led******/

void chanle(void)
{
            for(i=1;i<8;i++)
            {
            P0=P1=P2=P3=0xAA;//1010
            delay(25000);
            P0=P1=P2=P3=0x55;//0101
            delay(25000);
            }
}
/****Chuong trinh sang don led******/

void sangdon(void)
{
unsigned char M[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f,
                  0x7e,0x7d,0x7b,0x77,0x6f,0x5f,0x3f,
                                                  0x3e,0x3d,0x3b,0x37,0x2f,0x1f,
                                                  0x1e,0x1d,0x1b,0x17,0x0f,
                                                  0x0e,0x0d,0x0b,0x07,
                                                  0x06,0x05,0x03,
                                                  0x02,0x01};
   P0=P1=P2=P3=0xff;
 for(i=1;i<8;i++)
 {
  P2=M[i];
  P3=M[i];
  delay(25000);
  }
}


void main(void)//bat dau chuong trinh chinh
{
while(1)
            {
            nhapnhay();//ham ctrinh con nhap nhay
            sangdan();//ham chuong trinh con sang dan
            sangduoi();//ham chuong trinh con sang duoi
            chanle();//ham chuong trinh con sang chan le
            sangdon();//ham chuong trinh con sang don
            }
}

(tất cả file)


Blog Điện Tử | Tin Học

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts