Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Sunday, October 30, 2011

THUẬT TOÁN HIỂN THỊ
Cách lập trình cho module hiển thị gồm 4 led 7 đoạn:
Sơ đồ nguyên lý module hiển thị 4 led 7 đoạn như hình dưới.Để lập trình được Module hiển thị này, đầu tiên các bạn phải nắm rõ Module hiển thị căn bản 7447 + Led 7 đoạn ( anod chung), và phương pháp quét nhiều led 7 đoạn.
Mạch Robot sử dụng Module mạch như trên dùng phương pháp quét led sử dụng ic 74164, Chuyển dử liệu nối tiếp vi điều khiển thành dử liệu song song, mỗi lần xuất dử liệu hiển thị 1 led, và 4 lần như vậy sẽ hiển thị 4 led, do tần số quét nhanh hay số lần lưu ảnh trên võng mạc trên 1 giây là đủ lớn nên mắt thấy 4 led hiển thị cùng 1 lúc.
Ví dụ:
    Chúng ta muốn cho mạch trên hiển thị 1 lúc 4 số 1234: Đầu tiên, vi điều khiển xuất dử liệu hiển thị số 1 trên led1 sẽ là: 10000001. Lần 2: vi điều khiển xuất dử liệu hiển thị số 2 trên led2 sẽ là: 01000010. Lần 3: vi điều khiển xuất dử liệu hiển thị số 3 trên led3 sẽ là: 00100011. Lần 4: vi điều khiển xuất dử liệu hiển thị số 4 trên led4 sẽ là: 00010100 .  Dựa vào tính chất  lưu ảnh 24hình/s của mỗi led, ta tính thời gian trể hợp lí giữa các lần hiển thị led. Lần 5 lại hiển thị số 1 …
                                                                                                                
Các bạn có thể tham khảo các bài lập trình về led 7 đoạn trên diển đàn này, các hiệu ứng sáng led, dồn số .v.v.
Chức năng:
-         Hiển thị các chương trình khi nhấn các nút nhấn tương ứng
-         Hiển thị giá trị của encoder.
-         Hiển thị một số giá trị khác nhau tùy theo người lập trình có tác dụng kiểm tra tính đúng đắn trong quá trình lập trình, chẳng hạn như kiểm tra số ngã tư mà robot đã đi qua.
Chương trình: hiển thị số 1234
void hien_thi_so(void)
{
      while(1)     // vòng lặp mãi mãi
           {
SBUF = 0x81;             // 0x81 = 10000001 sáng số 1 tại led 1
delay_ms(300);            // tạo khoảng thời gian trễ cho hiệu ứng lưu ảnh
SBUF = 0x42;             // 0x81 = 01000010 sáng số 2 tại led 2
delay_ms(300)             // tạo khoảng thời gian trễ cho hiệu ứng lưu ảnh
SBUF = 0x23;             // 0x81 = 00100011 sáng số 3 tại led 3
delay_ms(300);            // tạo khoảng thời gian trễ cho hiệu ứng lưu ảnh
SBUF = 0x14;             // 0x81 = 00010100 sáng số 4 tại led 4
delay_ms(300);            // tạo khoảng thời gian trễ cho hiệu ứng lưu ảnh
            }
}
SBUF là bộ đệm chứa dữ liệu nối tiếp, khi đưa giá trị 10000001 vào SBUF thì ic 74164 sẻ chuyển dữ liệu nối tiếp này sang dữ liệu song song và cùng xuất ra các chân từ O0 đến O7.
Các ngỏ ra từ O0 đến O3 điều khiển cấp nguồn cho led tương ứng nối tại ngỏ ra đó.
Các ngỏ ra tư O4 đến O7 đồng thời xuất dữ liệu ra cho các led 7 đoạn.

Vậy với giá trị SBUF là 10000001 thì đèn ở vị trí O0 sáng và giá trị sáng là 1.


0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts