Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Thursday, September 22, 2011


Vi mạch khuyếch đại thuật toán 741 có hai đầu vào "INVERTING ( - )":Đảo, "NON-INVERTING (+)": Thuận và đầu ra ở chân 6.

1. Khuyếch đại với 741

A. Khuyếch đại đảo: Chân 2 nối với tín hiệu vào và tín hiệu ra đảo


B. Khuyếch đại không đảo: Chân 3 nối với tín hiệu vào và tín hiệu ra không đảo

Để 741 hoạt động được, cần phải lắp thêm 2 điện trở R1, R2 vào mạch như sơ đồ ở hình dưới2. Tính hệ số khuyếch đại của mạch dùng vi mạch 741

Khuyếch đại đảo

Hệ số khuyếch đại (AV) = -R2 / R1

Ví dụ: Nếu R2 = 100 Kohm, R1 = 10 kohm, hệ số khuyếch đại của mạch:

-100 / 10 = -10 (AV)

Nếu điện áp đầu vào là 0.5v thì điện áp đầu ra

0.5v X -10 = -5v

Khuyếch đại không đảo

Hệ số khuyếch đại(AV) = 1+(R2 / R1)

Ví dụ: Nếu R2 = 1000 kohm, R1 = 100 kilo-ohm, hệ số khuyếch đại của mạch:

1+ (1000/100) = 1 + 10

Hệ số khuyếch đại (AV) = 11

Nếu tín hiệu đầu vào là 0.5V thì tín hiệu đầu ra

0.5 X 11 = 5.5v

Blog Điện Tử | Tin Học

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts