Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Saturday, September 24, 2011

Hôm nay,chip giới thiệu cho các bạn mạch lập trình ma trận led kết nối với ma trận phím.
+Lấy Led ma trận: Led Matrix tìm 8x8
+Lấy 89C51:AT89C51
+Lấy ma trận phím:Matrix tìm 4x4
+Điện trở băng:Resistor Pack

Khi các bạn lấy led matrix để nối các bạn chú ý sắp xếp chân port của led matrix với vi điều khiển như sau:


Ma trận led quét theo hàng và cột:

►Giả sử ma trận led hàng 1 tích cực âm 0 sáng 1 tắt,
hàng 1 sẽ là 01111111
hàng 2 sẽ là 1011111,
hàng 3 sẽ là 1101111,cứ như vây,...
►còn cột sẽ tích cực dương 1 sáng,0 tắt,
cột sẽ xuất mã led ra.Mã led của ma trận led bạn phải tự viết ra.
Ví dụ số 4 bạn muốn hiển thị ra,bạn sẽ thấy mỗi con led 0 rồi 1


như vậy mã led se là:DB 0001100b,0010100b,0100100b,11111111b,0000100b
sau đó bạn dùng máy tính chuyển sang mã hexa cho gọn sẽ đươc:DB 0ch,14h,24h,7fh,04h

Chương trình hiển thị:
CTHT:;CHUONG TRINH HIEN THI
MOV R7,#16
CHAYCHU:
MOV R5,#20
QUET:
MOV R0,#00
MOV R1,#01111111B
LAPS:MOV P3,R1
MOV A,R1
RL A
MOV R1,A
MOV P3,R1
MOV A,R0
MOVC A,@A+DPTR
MOV P2,A
CALL DELAY
INC R0
CJNE R0,#8,LAPS
DJNZ R7,QUET
INC DPTR
DJNZ R6,CHAYCHU
RET


mã chữ:
;BLOG DIEN TU - TIN HOC
MASO1:;B
DB 0H,0H,66H,66H,66H,99H,0FFH,0FFH
DB
MASO2:;L
DB 0H,0H,3FH,3FH,3FH,0FFH,0FFH,0FFH
DB
MASO3:;O
DB 0FFH,81H,0H,3CH,3CH,0H,81H,0FFH
DB
MASO4:;G
DB 0C3H,81H,3CH,3CH,2CH,0CH,0CH,0EFH
DB
MASO5:;D
DB 0FFH,0E7H,0H,24H,3CH,0H,81H,0FFH
DB
MASO6:;I
DB 0FFH,0FFH,0H,0H,0H,0FFH,0FFH,0FFH
DB
MASO7:;E
DB 0FFH,0H,0H,24H,24H,24H,0FFH,0FFH
DB
MASO8:;N
DB 0H,0H,0F1H,0E3H,0C7H,8FH,0H,0H
DB
MASO9:;T
DB 0FFH,0FCH,0FCH,0H,0H,0FCH,0FCH,0FFH
DB
MASO10:;U
DB 0FFH,0H,0H,3FH,3FH,0H,0H,0FFH
DB
MASO11:;-
DB 0FFH,0E7H,0E7H,0E7H,0E7H,0E7H,0E7H,0FFH
DB
MASO12:;T
DB 0FFH,0FCH,0FCH,0H,0H,0FCH,0FCH,0FFH
DB
MASO13:;I
DB 0FFH,0FFH,0H,0H,0H,0FFH,0FFH,0FFH
DB
MASO14:;N
DB 0H,0H,0F1H,0E3H,0C7H,8FH,0H,0H
DB
MASO15:;H
DB 0FFH,0H,0H,0E7H,0E7H,0H,0H,0FFH
DB
MASO16:;O
DB 0FFH,81H,0H,3CH,3CH,0H,81H,0FFH

để lấy mã chữ cho nhanh bạn tải phần mềm sau Tại đây

DEMO
(Link Mediafire)


(Link Download Lower)


Blog Điện Tử | Tin Học

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts