Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Friday, September 30, 2011

Một khi bạn tạo một widget trên blog thì nó sẽ được hiển thị ở tất cả các trang theo mặc định, bao gồm cả trang chủ. Đôi khi bạn chỉ cần hiển thị một vài widget ở trang chủ hoặc chỉ ở một số trang hoặc thậm chí ở một trang riêng biệt nào đó. Thủ thuật này cũng khá đơn giản. Điều quan trọng là bạn phải nắm được id của widget mà bạn tạo ra.Lấy ví dụ widget mà bạn tạo có id là HTML10 và bạn đặt tiêu đề cho widget đó là BLOGGER TIPS. Vào Bố cục (Layout) rồi chỉnh sửa HTML ở chế độ mở rộng mẫu tiện ích.


Trường hợp 1: Hiển thị widget chỉ ở trang chủ: Tìm địa chỉ HTML widget cần thực hiện và thêm đoạncode được đánh dấu màu đỏ và màu xanh như bên dưới.<b:widget id='HTML10'locked='false' title='BLOGGER TIPS'type='HTML'>

<b:includable id='main'>
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
<!-- only display title if it's non-empty-->
<b:if cond='data:title !=&quot;&quot;'>
<h2class='title'><data:title/></h2>
</b:if>
<div class='widget-content'>
<data:content/>
</div>
<b:includename='quickedit'/>
</b:if>
</b:includable>
</b:widget>Trường hợp 2: Hiển thị widget ở tất cả các bài viết, trừtrang chủ: Thay đoạn code màu đỏ ở trên bằng đoạn code sau đây:


<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
Trường hợp 3: Chỉ hiển thị widget ở một trang riêng biệt nàođó: Thay đoạn code màu đỏ ở trên bằng đoạn code sau đây:<b:if cond='data:blog.url == "URL của trang riêng biệt"'>Trường hợp 4: Chỉ hiển thị widget ở các trang chính gồmtrang chủ, các trang Label và Archive: Thay đoạn code màu đỏ ở trên bằng đoạncode sau đây:<b:if cond='data:blog.pageType == "index"'>Trường hợp 5: Chỉ hiển thị widget ở các trang lưu trữ: Thay đoạncode màu đỏ ở trên bằng đoạn code sau đây:


<b:if cond='data:blog.pageType == "archive"'>
Trường hợp 6: Chỉ hiển thị widget ở tất cả các trường hợptrừ các trang lưu trữ: Thay đoạn code màu đỏ ở trên bằng đoạn code sau đây:


<b:if cond='data:blog.pageType ! == "archive"'>
Trường hợp 7: Chỉ hiển thị widget ở tất cả các trường hợptrừ các trang bài viết: Thay đoạn code màu đỏ ở trên bằng đoạn code sau đây:<b:if cond='data:blog.pageType ! == "item"'>Trườnghợp 8: Chỉ hiển thị widget ở tất cả các trường hợp trừ trang chủ: Thay đoạncode màu đỏ ở trên bằng đoạn code sau đây:


<b:if cond='data:blog.url ! == data:blog.homepageUrl'>
Trường hợp 9: Chỉ hiển thị widget ở tất cả các trang trừ mộttrang riêng biệt nào đó: Thay đoạn code màu đỏ ở trên bằng đoạn code sau đây:


<b:if cond='data:blog.url ! == "Url của trang đặc biệt"'>

Trườnghợp 10: Chỉ hiển thị widget ở tất cả các trang trừ hai trang riêng biệt nào đótrở lên: Thay đoạn code màu đỏ ở trên bằng đoạn code sau đây:
<b:if cond='data:blog.url ! == "Url của trang đặc biệt 1"'>
<b:if cond='data:blog.url ! == "Url của trang đặc biệt 2"'>

Trườnghợp 11: Nếu bạn muốn hiển thị một thứ gì đó ở trang chủ và một thứ gì đó khác ởtất cả các trang: Bạn sử dụng lệnh điều kiện như thế này:
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
Đây là điều cần hiển thị ở trang chủ
<b:else/>
Đây là điều không hiển thị ở trang chủ
</b:if>

Trường hợp 12: Chỉ hiển thị widget ở một trang nhãn: Thay đoạncode màu đỏ ở trên bằng đoạn code sau đây:<b:if cond='data:blog.url == "http://yourblogname.blogspot.com/search/label/Tennhan"'>
Trường hợp này chỉ hoạt động với tên nhãn không dấu nhưBlogger, CSS, Thuthuat, Thuvien (không dùng cho nhãn tiếng Việt). Đối với cácnhãn có khoảng cách như Recent Posts thì phải đặt là Recent%20Posts (tức làthay khoảng cách bằng %20).

Cac lien ket trong trường hợp này cũng khong hoạt động được khi co đuoi ?max-results=...

Chúc các bạn thành công?HNH

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts