Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Wednesday, September 7, 2011


Theo như yêu cầu của 1 bạn có địa chỉ Gmail:jaychou.tran89@gmail.com Nhờ chip viết hộ code sáng đuổi chạy 32 led trái tim.Sau đay là Demo chạy thử và bên dưới là code chip viết theo 2 cách,1 cách
cổ điển,1 cách dùng lệnh quay nhé.


DEMO
CODE


ORG 00H
MAIN:
CALL SANGDUOI
JMP MAIN

SANGDUOI:
MOV P0,#01111111B
CALL DELAY
MOV P0,#10111111B
CALL DELAY
MOV P0,#11011111B
CALL DELAY
MOV P0,#11101111B
CALL DELAY
MOV P0,#11110111B
CALL DELAY
MOV P0,#11111011B
CALL DELAY
MOV P0,#11111101B
CALL DELAY
MOV P0,#11111110B
CALL DELAY
MOV P0,#11111111B
CALL DELAY

MOV P2,#01111111B
CALL DELAY
MOV P2,#10111111B
CALL DELAY
MOV P2,#11011111B
CALL DELAY
MOV P2,#11101111B
CALL DELAY
MOV P2,#11110111B
CALL DELAY
MOV P2,#11111011B
CALL DELAY
MOV P2,#11111101B
CALL DELAY
MOV P2,#11111110B
CALL DELAY
MOV P2,#11111111B
CALL DELAY


MOV P3,#01111111B
CALL DELAY
MOV P3,#10111111B
CALL DELAY
MOV P3,#11011111B
CALL DELAY
MOV P3,#11101111B
CALL DELAY
MOV P3,#11110111B
CALL DELAY
MOV P3,#11111011B
CALL DELAY
MOV P3,#11111101B
CALL DELAY
MOV P3,#11111110B
CALL DELAY
MOV P3,#11111111B
CALL DELAY


MOV P1,#01111111B
CALL DELAY
MOV P1,#10111111B
CALL DELAY
MOV P1,#11011111B
CALL DELAY
MOV P1,#11101111B
CALL DELAY
MOV P1,#11110111B
CALL DELAY
MOV P1,#11111011B
CALL DELAY
MOV P1,#11111101B
CALL DELAY
MOV P1,#11111110B
CALL DELAY
MOV P1,#11111111B
CALL DELAY

RET

DELAY:
MOV R0,#100
LAP:MOV R1,#150
LAP1:NOP
NOP
NOP
DJNZ R1,LAP1
DJNZ R0,LAP
RETCODE LỆNH QUAY:

Mình sẽ post sau.hôm nay muộn rồi.hic.Mai mình post cả led 7 đoạn dùng nút bấm.

Blog Điện Tử | Tin Học

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts